Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Aanpassing arbeidsduur

Aanpassing arbeidsduur: kan dat?

Wilt u zelf meer of minder gaan werken? Of wil uw werkgever dat u meer of minder gaat werken? Want dat is een groot verschil: als u zelf uw arbeidsduur wilt aanpassen gelden andere regels dan wanneer uw werkgever een aanpassing van de arbeidsduur wenst.

Onze juristen arbeidsrecht kunnen u helpen

mr. Marije
Joosse

mr. Violette Moons

mr. Marjelle
Smit

mr. Liselotte
Straathof

mr. Jesse Zonneveld

U wilt zelf de arbeidsduur aanpassen

In de Wet aanpassing arbeidsduur is geregeld dat u bij uw werkgever een verzoek kunt indienen om meer of minder uren te gaan werken. Daarbij geldt het volgende:

 • U moet minimaal één jaar bij uw werkgever werkzaam zijn.
 • Het moet gaan om een verandering van uren in uw eigen functie (het moet dus niet gaan om een vacature).
 • U mag niet meer uren werken dan wettelijk is toegestaan.
 • U mag de maximale arbeidstijd die geldt binnen uw sector niet overschrijden.
 • U mag maximaal één keer in de twee jaar aanpassing van uw arbeidsduur vragen, tenzij sprake is van onvoorziene omstandigheden die rechtvaardigen dat binnen dat jaar nog een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur wordt ingediend.
 • U moet het verzoek minimaal vier weken voor de ingangsdatum schriftelijk indienen;
 • U moet bij uw verzoek aangeven: het aantal uren dat u meer of minder wilt gaan werken, de ingangsdatum van de verandering en hoe u de uren over de week wilt verdelen.
 • Ook als u ziek bent kunt u een verzoek indienen tot aanpassing van uw arbeidsduur. De nieuwe arbeidsduur gaat in nadat u weer hersteld bent.
 • De voorwaarden dat u ten minste een jaar in dienst moet zijn en u het verzoek minstens vier maanden van tevoren moet indienen, gelden bij onvoorziene omstandigheden niet.

De Wet aanpassing arbeidsduur geldt overigens alleen als u in een bedrijf met minstens tien werknemers werkt. Is dat niet het geval, dan heeft uw bedrijf een eigen regeling voor aanpassing van de arbeidsduur en kunt u die opvragen.

Kan uw werkgever uw verzoek afwijzen?

Voor de beoordeling van uw verzoek geldt het volgende:

 • Uw werkgever is verplicht ten minste vier weken voor de verzochte ingangsdatum schriftelijk te laten weten wat zijn beslissing is op uw verzoek. Als uw werkgever niet akkoord gaat, moet hij de reden daarvoor aangeven.
 • Als u een maand voor de ingangsdatum nog niets heeft gehoord, mag u uw arbeidsduur aanpassen. Met of zonder toestemming van uw werkgever.
 • Uw werkgever mag uw verzoek alleen afwijzen als sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Dat wil zeggen dat het bedrijf in ernstige problemen komt als uw verzoek gehonoreerd zou worden. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende personeel is om uw werk over te nemen, als er ernstige problemen met het werkrooster optreden, risico’s voor de veiligheid ontstaan of als er onvoldoende werk of financiële ruimte is.
 • Uw werkgever is verplicht met u te overleggen over uw verzoek.
 • Als uw werkgever van meerdere werknemers tegelijk verzoeken ontvangt, moet hij deze in volgorde van binnenkomst behandelen.

Niet akkoord met afwijzing?

In de praktijk blijkt dat werkgevers vaak geen of onvoldoende zwaarwegend belang hebben om een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur af te wijzen. Bel ons als u het niet eens bent met de afwijzing van uw werkgever. Wij kunnen voor u beoordelen of  de afwijzing terecht is, u adviseren over de te nemen stappen en bijvoorbeeld een brief voor u opstellen of samen met u een gesprek met uw werkgever voorbereiden. In het uiterste geval kunnen we naar de rechter stappen. Bel: (079) 363 19 13.

Wet flexibel werken

Op 1 januari 2016 is de Wet flexibel werken in werking getreden. U kunt onder deze wet een verzoek indienen als u uw werktijd wilt wijzigen (bijvoorbeeld van 10:00 tot 14:00 uur in plaats van 08:00 tot 12:00 uur) of op een andere plek wilt werken. Om dit verzoek in te kunnen dienen moet u minstens een half jaar in dienst zijn.

Vragen over meer of minder werken?

Bijvoorbeeld:

 • Mijn werkgever wil dat ik meer uren ga werken, kan dat?
 • Mijn werkgever wil dat ik minder ga werken, wat moet ik doen?
 • Ik wil meer uren gaan werken. Kan dat?
 • Ik wil minder gaan werken. Is dat mogelijk?

Aarzel niet en bel ons: (079) 363 19 13.

ADVIES OVER WIJZIGING ARBEIDSDUUR?

Mail ons of bel: (079) 363 19 13. Eerste intakegesprek gratis.

JURIDISCHE HULP VOOR EEN GOED TARIEF

 • – Vaststellingsovereenkomst
  – Onderhandelingen werkgever
  – Ontslagprocedure UWV
  Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs of uurtarief. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.