Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Aanpassing arbeidsduur

Aanpassing arbeidsduur: kan dat?

Wilt u zelf meer of minder gaan werken? Of wil uw werkgever dat u meer of minder gaat werken? Want dat is een groot verschil: als u zelf uw arbeidsduur wilt aanpassen gelden andere regels dan als uw werkgever een aanpassing van de arbeidsduur wil.

Onze juristen kunnen u helpen

mr. Tessa Jaspers

mr. Christel van der Krogt

mr. Marjelle Smit

mr. Marije Joosse

mr. Violette Moons

U wilt zelf de arbeidsduur aanpassen?

In de Wet aanpassing arbeidsduur is geregeld dat u bij uw werkgever een verzoek kunt indienen om meer of minder uren te gaan werken Als u meer of minder wilt gaan werken en daarvoor bij uw werkgever een verzoek indient, geldt het volgende:

 • U moet minimaal één jaar bij uw werkgever werkzaam zijn.
 • Het moet gaan om een verandering van uren in uw eigen functie (het moet dus niet gaan om een vacature).
 • U mag niet meer uren werken dan wettelijk is toegestaan.
 • U mag de maximale arbeidstijd die geldt binnen uw sector niet overschrijden.
 • U mag maximaal één keer in de twee jaar aanpassing van uw arbeidsduur vragen, tenzij sprake is van onvoorziene omstandigheden die rechtvaardigen dat binnen dat jaar nog een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur wordt ingediend.
 • U moet het verzoek minimaal vier weken voor de ingangsdatum schriftelijk indienen;
 • U moet bij uw verzoek aangeven: het aantal uren dat u meer of minder wilt gaan werken, de ingangsdatum van de verandering en hoe u de uren over de week wilt verdelen.
 • Ook als u ziek bent kunt u een verzoek indienen tot aanpassing van uw arbeidsduur. De nieuwe arbeidsduur gaat in nadat u weer hersteld bent.
 • De voorwaarden dat u ten minste een jaar in dienst moet zijn en u het verzoek minstens vier maanden van tevoren moet indienen gelden bij onvoorziene omstandigheden niet.

De Wet aanpassing arbeidsduur geldt overigens alleen als u in een bedrijf met minstens tien werknemers werkt. Is dat niet het geval, dan heeft uw bedrijf een eigen regeling voor aanpassing van de arbeidsduur en kunt u die opvragen.

Kan uw werkgever uw verzoek afwijzen?

Voor de beoordeling van uw verzoek geldt het volgende:

 • Uw werkgever is verplicht ten minste vier weken voor de verzochte ingangsdatum schriftelijk te laten weten wat zijn beslissing is op uw verzoek. Als uw werkgever niet akkoord gaat, moet hij de reden daarvoor aangeven.
 • Als u een maand voor de ingangsdatum nog niets heeft gehoord, mag u uw arbeidsduur aanpassen. Met of zonder toestemming van uw werkgever.
 • Uw werkgever mag uw verzoek alleen afwijzen als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang of dienstbelang. Dat wil zeggen dat het bedrijf in ernstige problemen zou komen als uw verzoek wordt gehonoreerd. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende personeel is om uw werk over te nemen, als er ernstige problemen met het werkrooster optreden, risico’s voor de veiligheid ontstaan of als er bijvoorbeeld onvoldoende werk of financiële ruimte is.
 • Uw werkgever is echter verplicht met u te overleggen over uw verzoek.
 • Als uw werkgever van meerdere werknemers tegelijk verzoeken ontvangt, moet hij deze in volgorde van binnenkomst behandelen.

Niet akkoord met afwijzing?

In de praktijk blijkt dat werkgevers vaak geen of onvoldoende zwaarwegend belang hebben om een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur af te wijzen. Bel ons als u het niet eens bent met de afwijzing van uw werkgever. Wij kunnen voor u beoordelen of  de afwijzing terecht is, u adviseren over de te nemen stappen en bijvoorbeeld een brief voor u opstellen of samen met u een gesprek met uw werkgever voorbereiden. In het uiterste geval kunnen we naar de rechter stappen. Bel: (079) 363 19 13.

Uw werkgever wil uw arbeidsduur aanpassen?

Alleen in bijzondere situaties (brand, epidemie, overstroming, zware economische crisis  waardoor overwogen wordt werknemers te ontslaan) kan een werkgever een vergunning vragen om de werktijd van het personeel tijdelijk te verkorten. Dit kan alleen als de werkgever verwacht dat hij minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk heeft en als hij hiervoor een vergunning heeft gekregen van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.

Heeft u  vragen over meer of minder werken?

Bijvoorbeeld:

 • Mijn werkgever wil dat ik meer uren ga werken, kan dat?
 • Mijn werkgever wil dat ik minder ga werken, wat moet ik doen?
 • Ik wil meer uren gaan werken. Kan dat?
 • Ik wil minder gaan werken. Is dat mogelijk?

Aarzel niet en bel ons: (079) 363 19 13.

Nieuwe wet Flexibel werken

Op 1 januari 2016 treedt de nieuwe wet Flexibel werken in werking. In de nieuwe wet blijft de regeling omtrent het aanpassen van de arbeidsduur zoals die nu is. Daarnaast kunt u onder de nieuwe wet ook een verzoek indienen als u uw werktijd willen wijzigen (bijvoorbeeld van 10:00 tot 14:00 uur in plaats van 08:00 tot 12:00 uur) of op een andere plek wil werken. Om dit verzoek in te kunnen dienen moet u minstens een half jaar in dienst zijn.

ADVIES OVER WIJZIGING ARBEIDSDUUR?

Mail ons of bel: (079) 363 19 13. Eerste intakegesprek gratis.

JURIDISCHE HULP: GRATIS OF VASTE PRIJS

 • – Vaststellingsovereenkomst
  – Onderhandelingen werkgever
  – Ontslagprocedure UWV
  Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs of uurtarief. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.