Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Aanpassing arbeidsduur

Aanpassing arbeidsduur: kan dat?

Wilt u zelf meer of minder gaan werken? Of wil uw werkgever dat u meer of minder gaat werken? Want dat is een groot verschil: als u zelf uw arbeidsduur wilt aanpassen gelden andere regels dan wanneer uw werkgever een aanpassing van de arbeidsduur wenst.

Onze juristen arbeidsrecht kunnen u helpen

mr. Jesse Zonneveld mr. Lisa van Roekel mr. Sydney Hertog

 

 

U wilt zelf de arbeidsduur aanpassen

In de Wet flexibel werken is geregeld dat u bij uw werkgever een verzoek kunt indienen om (tijdelijk of voor wisselende perioden) meer of minder uren te gaan werken. Daarbij geldt het volgende:

 • U moet minimaal 26 weken bij uw werkgever in dienst zijn.
 • Het moet gaan om een verandering van uren in uw eigen functie (het moet dus niet gaan om een vacature).
 • U mag niet meer uren werken dan wettelijk is toegestaan.
 • U mag de maximale arbeidstijd die geldt binnen uw sector niet overschrijden.
 • U mag na één jaar een nieuw verzoek tot aanpassing van uw arbeidsduur indienen, behoudens onvoorziene omstandigheden;
 • U moet het verzoek minimaal twee maanden voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk indienen, behoudens onvoorziene omstandigheden;
 • U moet bij uw verzoek het volgende aangeven: het aantal uren dat u meer of minder wilt gaan werken, de ingangsdatum van de verandering en hoe u de uren over de week wilt verdelen.
 • Ook als u ziek bent kunt u een verzoek indienen tot aanpassing van uw arbeidsduur. De nieuwe arbeidsduur gaat in nadat u weer hersteld bent.

De Wet flexibel werken geldt overigens alleen als u in een bedrijf met ten minste tien werknemers werkt. Is dat niet het geval, dan heeft uw bedrijf een eigen regeling voor aanpassing van de arbeidsduur en kunt u die opvragen.

Kan uw werkgever uw verzoek afwijzen?

Voor de beoordeling van uw verzoek geldt het volgende:

 • Uw werkgever is verplicht ten minste één maand voor de verzochte ingangsdatum schriftelijk te laten weten wat zijn beslissing is op uw verzoek. Als uw werkgever niet akkoord gaat, moet hij de reden daarvoor aangeven.
 • Als u een maand voor de ingangsdatum nog niets heeft gehoord, dan wordt de arbeidsduur overeenkomstig uw verzoek aangepast. Met of zonder toestemming van uw werkgever.
 • Uw werkgever mag uw verzoek alleen afwijzen als sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Dat wil zeggen dat het bedrijf in ernstige problemen komt als uw verzoek gehonoreerd zou worden. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende personeel is om uw werk over te nemen, als er ernstige problemen met het werkrooster optreden, risico’s voor de veiligheid ontstaan of als er onvoldoende werk of financiële ruimte is.
 • Uw werkgever is verplicht met u te overleggen over uw verzoek.
 • Als uw werkgever van meerdere werknemers tegelijk verzoeken ontvangt, moet hij deze in volgorde van binnenkomst behandelen.
 • De werkgever moet wel tijdig reageren op het verzoek. Heeft de werkgever niet uiterlijk uiterlijk één maand voor de gewenste ingangsdatum gereageerd op uw verzoek, dan wordt de arbeidsduur aangepast conform uw verzoek.

Niet akkoord met afwijzing?

In de praktijk blijkt dat werkgevers vaak geen of onvoldoende zwaarwegend belang hebben om een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur af te wijzen. Bel ons als u het niet eens bent met de afwijzing van uw werkgever. Wij kunnen voor u beoordelen of  de afwijzing terecht is, u adviseren over de te nemen stappen en bijvoorbeeld een brief voor u opstellen of samen met u een gesprek met uw werkgever voorbereiden. In het uiterste geval kunnen we naar de rechter stappen. Bel: (079) 363 19 13.

Vragen over meer of minder werken?

Bijvoorbeeld:

 • Mijn werkgever wil dat ik meer uren ga werken, kan dat?
 • Mijn werkgever wil dat ik minder ga werken, wat moet ik doen?
 • Ik wil meer uren gaan werken. Kan dat?
 • Ik wil minder gaan werken. Is dat mogelijk?

Aarzel niet en bel ons: (079) 363 19 13.

ADVIES OVER WIJZIGING ARBEIDSDUUR?

Mail ons of bel: (079) 363 19 13. Eerste intakegesprek gratis.

JURIDISCHE HULP VOOR EEN GOED TARIEF

 • – Vaststellingsovereenkomst
  – Onderhandelingen werkgever
  – Ontslagprocedure UWV
  Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VSO

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs of uurtarief. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.