Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Arbeidsconflict

U kunt niet zomaar ontslagen worden vanwege een arbeidsconflict. Aan een ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding wordt een aantal eisen gesteld. Allereerst moet er daadwerkelijk sprake zijn van een voldoende ernstig conflict of verstoring. Dat wil zeggen een situatie waarin niet meer (samen)gewerkt kan worden. En dat moet uw werkgever aan kunnen tonen. Verder moet uw werkgever aan kunnen tonen:

 • waarom het arbeidsconflict of de verstoring ernstig is;
 • wat is gedaan om de situatie te verbeteren;
 • waarom herstel of verbetering van de arbeidsverhouding niet gelukt is en niet meer mogelijk is;
 • wat is gedaan om u te herplaatsen en waarom dat niet is gelukt.

Onze juristen arbeidsrecht kunnen u helpen

mr. Jesse Zonneveld mr. Lisa van Roekel mr. Sydney Hertog

 

 

Oplossen arbeidsconflict of herstellen verstoorde arbeidsverhouding

Van uw werkgever wordt verwacht dat hij pogingen onderneemt om het arbeidsconflict op te lossen en de verstoorde arbeidsverhouding te herstellen. Bijvoorbeeld door met u gesprekken te voeren, door u met andere collega’s te laten werken of u andere werkzaamheden te geven.

Het moet niet mogelijk zijn u te herplaatsen

U kunt alleen worden ontslagen als het niet mogelijk is u binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie te herplaatsen. Als redelijke termijn voor herplaatsing geldt de wettelijke opzegtermijn die geldt voor uw werkgever. Deze termijn is één tot vier maanden, afhankelijk van hoe lang uw dienstverband heeft geduurd. Als u niet in een andere passende functie geplaatst kunt worden, zal uw werkgever dat aannemelijk moeten maken.

Mogelijkheden voor ontslag wegens arbeidsconflict

Het ontslag wegens een arbeidsconflict kan uitsluitend via opzegging met uw instemming, ontslag met wederzijds goedvinden of ontbinding van uw arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.

Transitievergoeding

Wanneer uw arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, is de werkgever u een transitievergoeding verschuldigd. Meer over de transitievergoeding leest u hier.

Welke vragen en kwesties kunnen spelen?

 • Ik denk dat mijn werkgever mij om een andere reden wil ontslaan.
 • Ik denk dat mijn werkgever niet kan aantonen dat daadwerkelijk sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie.
 • Ik vind dat ik geen enkele schuld heb aan het arbeidsconflict.
 • De verstoorde arbeidsrelatie is geheel aan een andere collega te wijten.
 • Ik denk dat mijn werkgever geen zuivere bedoelingen heeft.
 • Ik ben op non-actief gesteld, kan dat?
 • Ik heb van alles gedaan om de werkrelatie te herstellen.
 • Herstel van de relatie is best mogelijk als mijn werkgever dat wil.

Bel ons voor hulp

Bel voor hulp en snel advies als u vragen hebt over een (dreigend) ontslag wegens een arbeidsconflict of verstoorde arbeidsrelatie. Bel direct: (079) 363 19 13.

JURIDISCHE HULP VOOR EEN VASTE PRIJS

 • Hulp bij onderhandelen over ontslag en vaststellingsovereenkomst.
  Vaste prijs. Meer info

JURIDISCHE HULP VOOR EEN GOED TARIEF

 • – Vaststellingsovereenkomst
  – Onderhandelingen werkgever
  – Ontslagprocedure UWV
  Meer info

CONTACT

Vrijblijvend eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VSO

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs en meestal betaalt werkgever de kosten. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.