Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Concurrentiebeding en relatiebeding

Wat is een concurrentiebeding en relatiebeding?

Een concurrentiebeding is een bepaling in uw arbeidsovereenkomst waarbij u beperkt wordt in uw vrijheid om na het einde van uw dienstverband bepaalde werkzaamheden te verrichten bij een andere werkgever of als zelfstandige. Meestal mag je op grond van een concurrentiebeding niet bij of voor een concurrent werkzaam zijn en zelf ook geen concurrerend bedrijf starten. Een relatiebeding is een wat andere variant en verbiedt de werknemer om zakelijke betrekkingen aan te gaan of te onderhouden met klanten/relaties van de oude werkgever.

Concurrentiebeding in tijdelijk contract

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen geldig als daarbij een schriftelijke motivering van de werkgever is opgenomen. Uit die motivering moet blijken dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. In tijdelijke arbeidsovereenkomsten die voor 1 januari 2015 zijn afgesloten, maar na die datum nog doorlopen, blijft het concurrentiebeding wel van kracht.

Een concurrentiebeding moet schriftelijk zijn vastgelegd

Het concurrentiebeding moet in principe schriftelijk in uw arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd. Het is niet voldoende als het beding alleen in de CAO is opgenomen.

Een concurrentiebeding mag niet onredelijk belastend zijn voor de werknemer

Als u van mening bent dat het concurrentiebeding onbillijk is, of dat onderdelen daarvan onbillijk zijn, kunt u de rechter vragen om het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk ongeldig te verklaren. De rechter zal het concurrentiebeding beoordelen op basis van de omstandigheden van het geval en het belang van de werknemer afwegen tegen het belang van de werkgever. Daarbij kunnen bijvoorbeeld de volgende omstandigheden en factoren een rol spelen:

 • Het concurrentiebeding heeft tot gevolg dat  het voor u nauwelijks mogelijk is om werk te vinden;
 • De lengte van uw dienstverband in relatie tot de verplichting;
 • Het concurrentiebeding beschrijft niet duidelijk om welke bedrijven of concurrenten het gaat;
 • Hoe lang geldt het concurrentiebeding?
 • Het boetebeding is extreem hoog;
 • Etc.

Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werkgever

Uw werkgever kan geen beroep doen op het concurrentiebeding als hij schadeplichtig is. Hiervan is sprake indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Indien uw werkgever ondanks dat hij schadeplichtig is toch een beroep doet op het concurrentiebeding kunt u de rechter vragen om te bepalen dat uw werkgever geen rechten kan ontlenen aan het concurrentiebeding.

Overleg met (oude) werkgever?

Omdat een procedure (ook voor uw oude werkgever) vrij kostbaar is, kunt u proberen om in overleg te gaan met uw (oude) werkgever en te praten over de voorwaarden, eventueel met behulp van een adviseur.

Onze juristen kunnen u helpen

mr. Tessa Jaspers

mr. Christel van der Krogt

mr. Marjelle Smit

mr. Marije Joosse

mr. Violette Moons

ADVIES OVER UW CONCURRENTIEBEDING?

Mail of bel ons: (079) 363 19 13.

JURIDISCHE HULP: GRATIS OF VASTE PRIJS

 • – Vaststellingsovereenkomst
  – Onderhandelingen werkgever
  – Ontslagprocedure UWV
  Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs of uurtarief. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.