Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Kennelijk onredelijk ontslag

Kennelijk onredelijk ontslagprocedure verleden tijd

Tot 1 juli 2015 was het mogelijk een kennelijk onredelijk ontslagprocedure te starten als u het ontslag kennelijk onredelijk vond. Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe ontslagregels bij kennelijk onredelijk ontslag. Een kennelijk onredelijk ontslagprocedure kan enkel nog worden gestart als die procedure voortvloeit uit een opzegging gedaan voor die datum of als die opzegging is gebaseerd op een voor die datum aan UWV gedaan verzoek om ontslagtoestemming. U moet de procedure binnen zes maanden na de opzegging starten. U kunt bij de rechter herstel van de arbeidsovereenkomst eisen, maar in de meeste gevallen is het logischer om een schadevergoeding te vragen.

Onze juristen kunnen u helpen

mr. Tessa Jaspers

mr. Christel van der Krogt

mr. Marjelle Smit

mr. Marije Joosse

mr. Violette Moons

Wanneer is sprake van kennelijk onredelijk ontslag?

De rechter zal aan de hand van de omstandigheden beoordelen of hij vindt dat sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging. Het gaat daarbij om situaties waarbij een redelijk handelend mens niet tot de opzegging was gekomen, zonder de medewerker financieel tegemoet te komen.

De twee belangrijkste voorbeelden zijn:

  1. Er is geen (redelijke) reden of een onterechte reden voor het ontslag opgegeven.
  2. In vergelijking met het belang dat de werkgever bij het ontslag heeft, worden de gevolgen van het ontslag voor de werknemer te ernstig geacht. Bij de beoordeling van dit zogenaamde gevolgencriterium kunnen uiteenlopende omstandigheden en factoren een rol spelen, zoals de leeftijd en duur van het dienstverband, de kansen op de arbeidsmarkt, de verwijtbaarheid, de financiële situatie van de werkgever, de financiële gevolgen voor de werknemer, of en zo ja welke financiële vergoeding aangeboden is, etc.

Hoe verloopt de kennelijk onredelijk ontslagprocedure?

De procedure bij de kantonrechter wordt gestart met het dagvaarden van de werkgever. In de dagvaarding geeft u aan waarom u het ontslag kennelijk onredelijk vindt en welke schadevergoeding u eist. De procedure verloopt eerst schriftelijk, maar vervolgens kan de kantonrechter bepalen dat partijen ook mondeling worden gehoord. Tijdens de mondelinge behandeling kunnen partijen een toelichting geven, zal de kantonrechter vragen stellen en onderzoeken of partijen de zaak in onderling overleg kunnen schikken.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter zal eerst beoordelen of het ontslag kennelijk onredelijk is en daarna of u recht heeft op een schadevergoeding en zo ja hoe hoog de vergoeding moet zijn.

Is uw arbeidsovereenkomst opgezegd?

Wilt u een procedure starten omdat u de opzegging onredelijk vindt en is uw arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015 opgezegd of is voor 1 juli 2015 de procedure bij UWV gestart? Bel ons: (079) 363 19 13 of mail.

JURIDISCHE HULP: GRATIS OF VASTE PRIJS

  • – Vaststellingsovereenkomst
    – Onderhandelingen werkgever
    – Ontslagprocedure UWV
    Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs en meestal GRATIS voor u. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.