Polderoverleg werkgevers en werknemers mislukt

Datum: 05.09.2017 -

Het overleg tussen vakbonden en werkgevers over nieuwe regels omtrent onder andere het flexwerk en ontslagrecht is mislukt. Na maanden van overleg is het niet gelukt om tot een akkoord te komen. Met een akkoord tussen werkgevers en werknemers hadden de partijen een sterke band kunnen creëren voor hun plannen. Het kabinet zal nu zelf […]

Lees verder

College voor de Rechten van de Mens opent meldpunt zwangerschapsdiscriminatie bij tijdelijk contract

Datum: 23.05.2017 -

43% van de vrouwen op de arbeidsmarkt die een kind hebben gekregen heeft in 2016 te maken gehad met mogelijke discriminatie wegens zwangerschap of pril moederschap. Ten opzichte van 2012 is dit aantal vrijwel gelijk gebleven, wat betekent dat zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt vrijwel niet is afgenomen. Vrouwen met een tijdelijk en flexibel contract lopen […]

Lees verder

Asscher past WW aan voor werknemers die weer een baan hebben

Datum: 02.05.2017 -

Demissionair minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher werkt aan een wetswijziging, zodat werknemers hun aanvullende WW-uitkering kunnen stopzetten nadat zij weer een baan hebben gevonden. Werkzoekenden die na een WW-uitkering weer werk hebben gevonden maar minder verdienen dan in hun laatste baan, krijgen een aanvullende uitkering. Het ministerie wil het met deze maatregel aantrekkelijker maken […]

Lees verder

Werkgever mag hoofddoek op de werkvloer verbieden

Datum: 04.04.2017 -

Op 14 maart 2017 heeft het Hof van Justitie (ECLI:EU:C:2017:203) bepaald dat het verbieden van een hoofddoek onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. Een verbod mag niet specifiek zijn gericht op het dragen van een hoofddoek. Wel kan een verbod worden ingesteld op geloofsuitingen van werknemers in het algemeen. Niet iedere organisatie kan een dergelijk verbod […]

Lees verder

Geen vaste aanstelling na langdurige ziekte tijdens proeftijdaanstelling

Datum: 18.11.2016 -

In een recente uitspraak bevestigt de Centrale Raad van Beroep bestaande jurisprudentie over het niet voortzetten van een dienstverband na afloop van een proeftijdaanstelling (CRvB 10 november 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4295). Volgens vaste jurisprudentie van de Raad dient het besluit tot het niet voortzetten van een tijdelijk dienstverband na afloop van de proeftijd terughoudend te worden getoetst […]

Lees verder

Overzicht recente en komende wijzigingen wetgeving arbeidsrecht

Datum: 20.11.2015 -

Het arbeidsrecht is volop in beweging. In 2015 heeft de meest ingrijpende wijziging van het ontslagrecht sinds de tweede Wereldoorlog plaatsgevonden, maar ook op andere terreinen van het arbeidsecht is er veel nieuws of zijn wijzigingen in de maak. Denk bijvoorbeeld aan de Participatiewet, de Wet Flexibel werken of de modernisering van regelingen voor verlof en arbeidstijden. Niet iedereen is op de hoogte van de wijzigingen, en toch krijgen alle werknemers er mee te maken. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste nieuwtjes in wet- en regelgeving.

Lees verder

Het overgangsrecht van de Wet werk en zekerheid

Datum: 02.06.2015 -

Per 1 juli 2015 treedt het nieuwe ontslagrecht met een transitievergoeding en de nieuwe ketenbepaling in werking. In bepaalde gevallen kan het onduidelijk zijn welk recht van toepassing is: het oude recht van vóór 1 juli 2015 of het nieuwe recht met ingang van 1 juli 2015. Voor die gevallen heeft de wetgever overgangsrecht opgesteld. Wij hebben de belangrijkste bepalingen uit het overgangsrecht voor u op een rijtje gezet.

Lees verder

Wijzigingen in het ontslagrecht

Datum: 25.08.2014 -

Het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (hierna: WWZ) bevat nieuwe ontslagregels, welke zijn gebaseerd op afspraken uit het sociaal akkoord. Het wetsvoorstel is op 10 juni 2014 aangenomen en is hiermee een feit.
De nieuwe ontslagregels zullen per 1 juli 2015 ingaan. Hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Lees verder

Volledige loonstop bij weigering passende arbeid

Datum: 08.07.2014 -

Aan een zieke werknemer moet de werkgever gedurende twee jaar het loon doorbetalen. Tijdens deze periode van loondoorbetaling maken werkgever en werknemer – in overeenstemming met de arbodienst of bedrijfsarts – afspraken rondom re-integratie. Als wordt vastgesteld dat de werknemer niet in staat is zijn eigen functie uit te oefenen, wordt bekeken of de werknemer passende werkzaamheden kan verrichten.

Lees verder

Wetsvoorstel werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Datum: 25.02.2014 -

Het wetsvoorstel werk en zekerheid is aangenomen door de Tweede Kamer. Door deze wet krijgen werknemers met flexibele contracten meer rechten en kunnen eerder doorstromen naar een vast contract. Het ontslagrecht verandert: zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een transitievergoeding en bij een WW-uitkering worden meer prikkels opgenomen om werk te aanvaarden. De duur van de WW wordt beperkt tot 24 maanden.

Lees verder