Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Uw werkgever kan bij de kantonrechter een verzoek indienen om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden. Kan dat zomaar? Wat zijn uw kansen? Hoe verloopt zo’n ontbindingsprocedure?

In welke gevallen wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden?

De kantonrechter zal een ontbindingsverzoek alleen honoreren als hij van oordeel is dat daarvoor een redelijke grond aanwezig is. Daarnaast moet het niet mogelijk zijn of in de rede liggen u binnen een redelijke termijn te herplaatsen in een andere passende functie (al dan niet met behulp van scholing).

Wat zijn redelijke gronden voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst?

 • U bent regelmatig ziek waardoor u de afgesproken arbeid niet kunt verrichten en dit heeft onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering van uw werkgever.
 • U blijft ook na een verbetertraject disfunctioneren.
 • U heeft verwijtbaar gehandeld of nagelaten.
 • U weigert de afgesproken arbeid te verrichten wegens een ernstig gewetensbezwaar.
 • Er is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding of arbeidsconflict tussen u en uw werkgever waardoor van uw werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te laten duren.
 • Andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden die zodanig zijn dat van uw werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te laten duren.
 • Een combinatie van bovenstaande omstandigheden, als een enkele grond niet voldoende het ontslag kan dragen.

Als de kantonrechter niet overtuigd is van de aangevoerde ontslaggrond, zal hij de gevraagde ontbinding afwijzen.

Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u helpen

mr. Jesse Zonneveld mr. Lisa van Roekel mr. Sydney Hertog

 

 

Hoe verloopt de ontbindingsprocedure?

Een ontbindingsprocedure bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Als u van de kantonrechter bericht krijgt dat uw werkgever een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft ingediend, krijgt u allereerst de gelegenheid om schriftelijk verweer te voeren. U kunt aangeven dat en waarom u het niet eens bent met de redenen voor het ontslag en de rechter vragen het verzoek van uw werkgever af te wijzen.

Zitting bij de kantonrechter

Ongeveer vier weken nadat uw werkgever een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft ingediend, zal een zitting bij de kantonrechter plaatsvinden. Meestal verloopt dit als volgt: eerst krijgt de advocaat of juridisch adviseur van uw werkgever het woord en zal hij het verzoekschrift met het standpunt van uw werkgever toelichten. Daarna is het woord aan u of uw juridisch adviseur en kunt u uw kant van de zaak belichten. Vervolgens zal de rechter in de meeste gevallen beide partijen de nodige vragen stellen. Ook kan het voorkomen dat de kantonrechter partijen (letterlijk) de gang op stuurt met de opdracht te bekijken of zij de zaak kunnen schikken. Als dat niet lukt, zal de behandeling door de kantonrechter worden voortgezet.

Het oordeel van de kantonrechter: de beschikking

Een aantal weken na de zitting ontvangt u de uitspraak van de kantonrechter (de beschikking). In de beschikking staat onder meer of de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt (en per welke datum) of niet.

Transitievergoeding

U heeft mogelijk recht op een transitievergoeding. Indien uw arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens een combinatie van omstandigheden, dan kan de kantonrechter een transitievergoeding toekennen tot 150%.

Wat kunt u verder doen?

Als u het niet eens bent met de beslissing van de kantonrechter, kunt u in hoger beroep herstel van de arbeidsovereenkomst verzoeken of in plaats daarvan een billijke vergoeding vragen.

Welke vragen en kwesties spelen bij u?

 • Ik heb van de rechtbank een verzoekschrift tot ontbinding van mijn arbeidsovereenkomst ontvangen. Wat moet ik doen?
 • Ik ben het niet eens met hetgeen in het ontbindingsverzoek is gesteld. Hoe pak ik het verder aan?
 • De in het verzoekschrift genoemde ontslaggrond is onjuist en onterecht.
 • Ik wil graag juridische hulp bij de zitting bij de kantonrechter.
 • Wat zou de hoogte van de transitievergoeding moeten zijn?
 • Ik vind dat mijn werkgever mij een billijke vergoeding moet geven en vraag mij af of dat juist is. Ik ben het niet eens met de beslissing van de kantonrechter. Is het verstandig om in hoger beroep te gaan?

Bel ons direct voor advies: (079) 363 19 13 of mail ons.

JURIDISCHE HULP VOOR EEN VASTE PRIJS

 • Hulp bij ontslagprocedure UWV:
  inclusief procedure en schriftelijk verweer.
  Vaste prijsMeer info
 • Hulp bij onderhandelen over ontslag en vaststellingsovereenkomst.
  Vaste prijs. Meer info

JURIDISCHE HULP VOOR EEN GOED TARIEF

 • – Vaststellingsovereenkomst
  – Onderhandelingen werkgever
  – Ontslagprocedure UWV
  Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VSO

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.