Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Ontslag na 2 jaar ziekte

Als u ziek bent, mag u niet zomaar ontslagen worden. Tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte of arbeidsongeschiktheid geniet u als werknemer extra ontslagbescherming. Er geldt dan een zogeheten opzegverbod: uw werkgever mag de arbeidsovereenkomst niet opzeggen gedurende de tijd dat u ziek bent.

Onze juristen kunnen u helpen

mr. Tessa Jaspers

mr. Christel van der Krogt

mr. Marjelle Smit

mr. Marije Joosse

mr. Violette Moons

Ontslag na 2 jaar ziekte

Na 2 jaar onafgebroken ziekte kan uw werkgever besluiten uw arbeidsovereenkomst op te zeggen. Uw werkgever moet dan aannemelijk maken dat  binnen 26 weken geen herstel zal optreden en dat uw arbeid binnen die periode door u niet in aangepaste vorm kan worden verricht. Uit onze praktijk blijkt dat een werkgever vaak belangrijke stappen in de begeleiding van de ziekte overslaat of de regels niet goed uitvoert.

De Poortwachtertoets

UWV bekijkt of u en uw werkgever voldoende hebben gedaan aan re-integratie tijdens ziekte. Deze toets wordt ook wel de Poortwachtertoets genoemd. Indien uw werkgever naar het oordeel UWV te weinig re-integratieactiviteiten ontplooit, dan kan UWV uw werkgever aansluitend op de normale loondoorbetalingsplicht van twee jaar nog een extra loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken opleggen. Zolang de extra loondoorbetalingsverplichting loopt, kunt u niet ontslagen worden.

Het moet niet mogelijk zijn u te herplaatsen

U kunt alleen worden ontslagen als het niet mogelijk is dat u binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie wordt herplaatst. Als redelijke termijn voor herplaatsing geldt de wettelijke opzegtermijn die geldt voor uw werkgever. Deze termijn is 1 tot 4 maanden, afhankelijk van hoe lang uw dienstverband heeft geduurd. Als uw werkgever van mening is dat u niet in een andere passende functie geplaatst kan worden, zal uw werkgever dat aannemelijk moeten maken.

HULP NODIG?

Bel voor een gratis intake: (079) 363 19 13.

Mogelijkheden voor ontslag na 2 jaar ziekte

Het ontslag na 2 jaar ziekte kan plaatsvinden via opzegging met uw instemming, ontslag met wederzijds goedvinden of met toestemming van UWV. Indien UWV toestemming weigert, kan uw werkgever een verzoek indienen bij de kantonrechter om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Transitievergoeding

Wanneer uw arbeidsovereenkomst ten minste 2 jaar heeft geduurd en op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, is de werkgever u een transitievergoeding verschuldigd. Over de eerste 10 jaar van uw arbeidsovereenkomst bedraagt de transitievergoeding een zesde maandsalaris per half jaar. Na die 10 jaar is dit een vierde maandsalaris per half jaar. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 79.000,- of een bedrag gelijk aan een jaarsalaris indien dit hoger is dan € 79.000,-.

Heeft u vragen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid?

 • Wat gebeurt er wanneer ik regelmatig een korte periode ziek ben?
 • Kan ik ontslag wegens ziekte krijgen?
 • Kan ik tijdens de eerste 2 jaar van ziekte helemaal niet ontslagen worden?
 • Moet ik meewerken aan de re-integratieactiviteiten van mijn werkgever?
 • Wat wordt verstaan onder een ‘passende functie’?
 • Wanneer heeft mijn werkgever zich voldoende ingespannen voor mijn re-integratie?
 • Wat gebeurt er wanneer ik ziek ben als gevolg van mijn zwangerschap?

Bel ons bij vragen over (dreigend) ontslag bij ziekte of poortwachtertoets

Juristen van Vijverberg kunnen u adviseren én helpen om het besluit van uw werkgever aan te vechten. Bel voor een snel advies: (079) 363 19 13. Of mail ons.

Wij hanteren gunstige uurtarieven. Voor bepaalde werkzaamheden hanteren wij vaste tarieven.

JURIDISCHE HULP VOOR EEN VASTE PRIJS

 • Hulp bij ontslagprocedure UWV:
  inclusief procedure en schriftelijk verweer.
  Vaste prijsMeer info
 • Hulp bij onderhandelen over ontslag en vaststellingsovereenkomst.
  Vaste prijs. Meer info

JURIDISCHE HULP VOOR EEN VASTE PRIJS

 • Hulp bij ontslagprocedure UWV.
  Voor het beste resultaat.
  Vaste prijs. Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek.
Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.