Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Ontslag na 2 jaar ziekte

Bij ziekte kunnen verschillende vragen spelen:

 • Wat gebeurt er wanneer ik regelmatig een korte periode ziek ben?
 • Kan ik ontslag wegens ziekte krijgen?
 • Kan ik tijdens de eerste 2 jaar van ziekte helemaal niet ontslagen worden?
 • Moet ik meewerken aan de re-integratieactiviteiten van mijn werkgever?
 • Wat wordt verstaan onder een ‘passende functie’?
 • Wanneer heeft mijn werkgever zich voldoende ingespannen voor mijn re-integratie?
 • Wat gebeurt er wanneer ik ziek ben als gevolg van mijn zwangerschap?

Opzegverbod

Als u ziek bent, mag u niet zomaar ontslagen worden. Tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte of arbeidsongeschiktheid geniet u als werknemer extra ontslagbescherming. Er geldt dan een zogeheten opzegverbod: uw werkgever mag de arbeidsovereenkomst niet opzeggen gedurende de tijd dat u ziek bent.

Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u helpen

mr. Jesse Zonneveld mr. Lisa van Roekel mr. Sydney Hertog

 

 

Na 2 jaar onafgebroken ziekte kan uw werkgever besluiten uw arbeidsovereenkomst op te zeggen. Als u daar niet mee instemt, moet uw werkgever toestemming vragen aan het UWV. Uw werkgever moet aannemelijk maken dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden en dat u uw werk binnen die periode niet in aangepaste vorm kan verrichten. Uit onze praktijk blijkt dat een werkgever vaak belangrijke stappen in de begeleiding van de ziekte overslaat of de regels niet goed uitvoert.

De Poortwachtertoets

UWV bekijkt of u en uw werkgever voldoende hebben gedaan aan re-integratie tijdens ziekte. Deze toets wordt ook wel de Poortwachtertoets (naar de Wet verbetering Poortwachter) genoemd. Indien uw werkgever naar het oordeel van UWV te weinig re-integratieactiviteiten ontplooit, kan UWV uw werkgever aansluitend op de normale loondoorbetalingsplicht van twee jaar nog een extra loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken opleggen. Zolang de extra loondoorbetalingsverplichting loopt, kunt u niet ontslagen worden.

Het moet niet mogelijk zijn u te herplaatsen

U kunt alleen worden ontslagen als het niet mogelijk is om u binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie te herplaatsen. Als redelijke termijn voor herplaatsing geldt de wettelijke opzegtermijn die geldt voor uw werkgever. Deze termijn is 1 tot 4 maanden, afhankelijk van hoe lang uw dienstverband heeft geduurd. Als uw werkgever van mening is dat u niet in een andere passende functie geplaatst kunt worden, zal uw werkgever dat aannemelijk moeten maken.

HULP NODIG?

Bel voor een gratis intake: (079) 363 19 13.

Mogelijkheden voor ontslag na 2 jaar ziekte

Het ontslag na 2 jaar ziekte kan plaatsvinden via opzegging met uw instemming, ontslag met wederzijds goedvinden of met toestemming van UWV. Indien UWV toestemming weigert, kan uw werkgever een verzoek indienen bij de kantonrechter om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Transitievergoeding

Wanneer uw arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, is de werkgever u een transitievergoeding verschuldigd. Voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd is de transitievergoeding 1/3e van het maandloon. Ook periodes korter dan een jaar tellen naar evenredigheid mee. Ook als de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld maar een week heeft geduurd bestaat dus recht op een transitievergoeding. Aan de hoogte van de transitievergoeding zit een limiet. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Recht op transitievergoeding.

Bel ons bij vragen over (dreigend) ontslag bij ziekte of de Poortwachtertoets

Vragen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid? Onze juristen kunnen u adviseren én helpen om het besluit van uw werkgever aan te vechten. Bel voor een snel advies: (079) 363 19 13. Of mail ons.

Wij hanteren gunstige uurtarieven. Voor bepaalde werkzaamheden hanteren wij vaste tarieven.

JURIDISCHE HULP VOOR EEN VASTE PRIJS

 • Hulp bij ontslagprocedure UWV:
  inclusief procedure en schriftelijk verweer.
  Vaste prijsMeer info
 • Hulp bij onderhandelen over ontslag en vaststellingsovereenkomst.
  Vaste prijs. Meer info

JURIDISCHE HULP VOOR EEN VASTE PRIJS

 • Hulp bij ontslagprocedure UWV.
  Voor het beste resultaat.
  Vaste prijs. Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek.
Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VSO

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.