Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Ontslag op staande voet aanvechten

Een ontslag op staande voet is een heel zwaar middel en heeft voor u nadelige gevolgen. Het ontslag gaat onmiddellijk in en vereist onmiddellijk actie.

Onze juristen arbeidsrecht kunnen u helpen

mr. Jesse Zonneveld mr. Lisa van Roekel mr. Sydney Hertog

 

 

Wat is een ontslag op staande voet?

Als u op staande voet bent ontslagen, betekent dit dat uw arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang is opgezegd. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met een opzegtermijn. Ook hoeft uw werkgever het ontslag niet via UWV of de kantonrechter te laten lopen. Een werknemer die op staande voet is ontslagen, verliest dus direct zijn baan en daarmee ook zijn recht op loon. Daar komt bij dat de werknemer die terecht op staande voet is ontslagen zeer waarschijnlijk geen recht heeft op een WW-uitkering. Juist vanwege de ernstige gevolgen die een ontslag op staande voet voor de werknemer heeft, kan dit ontslag niet zomaar gegeven worden en gelden strenge voorwaarden.

Wat kunnen redenen zijn voor een ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is alleen mogelijk wegens een zogenaamde dringende reden. Daarvan is sprake als het gaat om een ernstig verwijtbare gedraging van de werknemer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: diefstal, verduistering, bedrog, mishandeling, fraude, integriteitsschendingen, onzedelijk gedrag, grove belediging, (herhaald) drank- en/of drugsgebruik en werkweigering. Of daadwerkelijk sprake is van een dringende reden hangt af van de omstandigheden. Soms zal uw werkgever eerst nog een nader onderzoek naar uw gedragingen uitvoeren. Door middel van schorsing of non-actief stelling heeft uw werkgever de gelegenheid de situatie te onderzoeken zonder dat u op de werkvloer aanwezig bent.

HULP NODIG?

Bel voor een gratis intake: (079) 363 19 13.

Andere voorwaarden voor ontslag op staande voet

Een belangrijke voorwaarde voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet is voorts dat het ontslag “onverwijld” gegeven moet zijn. Dit wil zeggen dat uw werkgever binnen korte tijd na het plaatsvinden of bekend worden van het incident (de dringende reden)  tot ontslag moet overgaan. Enig uitstel voordat tot ontslag wordt overgegaan (bijvoorbeeld om nader onderzoek te doen of advies in te winnen) is mogelijk mits uw werkgever voortvarend handelt. Als uw werkgever te lang wacht, verspeelt hij zijn recht om u op staande voet te ontslaan. Van belang is verder dat uw werkgever u tegelijk met  het ontslag op staande voet meedeelt wat de reden daarvoor is.

Wat moet u doen en hoe kunt u het ontslag op staande voet aanvechten?

Het is van belang dat u uw werkgever onmiddellijk (schriftelijk) meedeelt dat u het niet eens bent met het ontslag. Voorts geeft u aan waarom het ontslag onterecht is, dat u bereid en beschikbaar bent uw werk te verrichten en dat u vindt dat u aanspraak maakt op doorbetaling van loon.

Daarnaast is het belangrijk om het ontslag op tijd, in ieder geval binnen twee maanden, aan te vechten bij de kantonrechter door vernietiging van het ontslag te verzoeken. Als de rechter uw verzoek om vernietiging toewijst, heeft dat tot gevolg dat uw arbeidsovereenkomst niet is geëindigd en dus doorloopt. In plaats van een vernietiging van de opzegging kunt u de kantonrechter ook verzoeken om een billijke vergoeding toe te kennen. U komt dan niet terug in dienst bij uw werkgever, maar krijgt in plaats daarvan een vergoeding.

De vernietigingsprocedure bij de kantonrechter kan enige tijd in beslag nemen. Vaak wilt u een uitspraak op korte termijn. In dat geval kan het verstandig zijn naast de vernietigingsprocedure een kort geding procedure te starten en daarin loondoorbetaling en wedertewerkstelling te vorderen.

Bel ons voor hulp

Bent u op staande voet ontslagen en wilt u weten hoe u het ontslag op staande voet kunt aanvechten? Wij kunnen u helpen, bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

JURIDISCHE HULP VOOR EEN VASTE PRIJS

  • Hulp bij onderhandelen over ontslag en vaststellingsovereenkomst.
    Vaste prijs. Meer info

JURIDISCHE HULP VOOR EEN GOED TARIEF

  • – Vaststellingsovereenkomst
    – Onderhandelingen werkgever
    – Ontslagprocedure UWV
    Meer info

CONTACT

Vrijblijvend eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VSO

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.