Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Ontslag wegens disfunctioneren

Voor ontslag wegens disfunctioneren gelden duidelijke voorwaarden. Vindt uw werkgever dat u niet goed functioneert of dat u niet aan de functie-eisen voldoet? Dan is dit een onzekere situatie. U kunt echter niet zomaar ontslagen worden wegens disfunctioneren.

Onze juristen arbeidsrecht kunnen u helpen

mr. Jesse Zonneveld mr. Lisa van Roekel mr. Sydney Hertog

 

 

Kan uw werkgever disfunctioneren aantonen?

Als uw werkgever zegt dat u disfunctioneert, moet hij dat uiteraard aannemelijk kunnen maken. Uw werkgever zal het meestal proberen aan te tonen met (verslagen van) beoordelingen- of functioneringsgesprekken, met brieven of e-mails. Maar één enkele slechte beoordeling wil nog niet zeggen dat u wegens disfunctioneren ontslagen kunt worden.

Wat te doen bij een slechte beoordeling?

Wanneer u van uw werkgever een slechte beoordeling ontvangt en u bent het daar niet mee eens, onderteken het formulier dan niet. Zorg voor bedenktijd en zeg dat u het formulier mee naar huis wilt nemen om het rustig te kunnen bekijken. Formuleer een schriftelijke reactie op de beoordeling. Probeer zo concreet mogelijk te omschrijven waarom u het met de beoordeling (of bepaalde onderdelen daarvan) niet eens bent. Ga na of de beoordeelde eisen wel bij uw functie behoren en in uw functiebeschrijving staan.

Is een verbetertraject gevolgd?

Als uw werkgever vindt dat u niet goed functioneert, is hij verplicht u in de gelegenheid te stellen uw functioneren te verbeteren. Hij moet u daar voldoende tijd voor geven en voldoende in ondersteunen en begeleiden. Dit kan bijvoorbeeld door een cursus of een training waarmee specifieke vaardigheden of competenties meer ontwikkeld worden, of bijvoorbeeld door coaching. Deze begeleiding – om het functioneren te verbeteren – wordt ook wel een verbetertraject genoemd. Voor u is belangrijk dat concrete afspraken worden gemaakt: u moet precies weten wat er van u verwacht wordt. Meestal spreekt een werkgever af binnen welke termijn verbetering op moet treden. Er zijn echter geen regels voor de inhoud en de lengte van het verbetertraject. In het algemeen geldt: hoe langer het dienstverband, hoe langer het verbetertraject zal moeten duren.

Het moet niet mogelijk zijn u te herplaatsen

U kunt alleen worden ontslagen als het niet mogelijk is u binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie te herplaatsen. Als redelijke termijn voor herplaatsing geldt de wettelijke opzegtermijn die geldt voor uw werkgever. Deze termijn is één tot vier maanden, afhankelijk van hoe lang uw dienstverband heeft geduurd. Als u niet in een andere passende functie geplaatst kunt worden, zal uw werkgever dat aannemelijk moeten maken.

Bent u voldoende gewaarschuwd?

Uw werkgever mag u niet plotseling, zonder dat hij u gewaarschuwd heeft, ontslaan. Van uw werkgever wordt verwacht dat hij u er niet alleen op wijst dat u slecht presteert, maar u ook waarschuwt voor ontslag als uw functioneren niet verbetert.

Mogelijkheden voor ontslag wegens disfunctioneren

Het ontslag wegens disfunctioneren kan uitsluitend plaatsvinden via opzegging met uw instemming, ontslag met wederzijds goedvinden of via ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.

Transitievergoeding

Wanneer uw arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, is de werkgever u een transitievergoeding verschuldigd. U leest er meer over op de pagina transitievergoeding.

Hulp bij vragen en (dreigend) ontslag wegens disfunctioneren

Onze juristen kunnen u adviseren én helpen om een (dreigend) ontslag aan te vechten. Blijf niet rondlopen met uw probleem, maar bel ons voor advies: (079) 363 19 13 of mail ons.

JURIDISCHE HULP VOOR EEN VASTE PRIJS

 • Checken vaststellingsovereenkomst:
  Neem geen risico: wij controleren uw vaststellingsovereenkomst.
  Vaste prijs. Meer info
 • Hulp bij onderhandelen over ontslag en vaststellingsovereenkomst.
  Vaste prijs. Meer info

JURIDISCHE HULP VOOR EEN VASTE PRIJS

 • Onderhandelen met werkgever over vaststellingsovereenkomst
  Vaste prijs. Meer info
 • Hulp bij ontslagprocedure UWV.
  Voor het beste resultaat.
  Vaste prijs. Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VSO

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs en meestal betaalt werkgever de kosten. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.