Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Ontslag wegens frequent ziekteverzuim

U kunt niet zomaar ontslagen worden omdat u regelmatig niet komt werken in verband met ziekte of gebreken. Voor ontslag wegens frequent ziekteverzuim gelden duidelijke voorwaarden.

Ziekteverzuim heeft onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering

Uw werkgever moet aannemelijk maken dat het feit dat u regelmatig afwezig bent in verband met ziekte of gebreken, onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering.

Geen gevolg van onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden

Het gaat om frequent ziekteverzuim. Het verzuim kan een gevolg zijn van een chronische ziekte. Bij een ontslag op deze grond mag de ziekte  geen gevolg zijn van onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden door uw werkgever.

Het moet niet mogelijk zijn u te herplaatsen

U kunt alleen worden ontslagen als het niet mogelijk is dat u binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing in een andere passende functie wordt herplaatst. Als redelijke termijn voor herplaatsing geldt de wettelijke opzegtermijn die geldt voor uw werkgever. Deze termijn is één tot vier maanden, afhankelijk van hoe lang uw dienstverband heeft geduurd. Als u niet in een andere passende functie geplaatst kunt worden, zal uw werkgever dat moeten aantonen.

HULP NODIG?

Bel voor een gratis intake: (079) 363 19 13.

Deskundigenverklaring

Uw werkgever moet aan de hand van een deskundigenverklaring van UWV kunnen aantonen dat u als gevolg van ziekte of gebreken uw werk met regelmaat niet kunt verrichten. De kantonrechter zal een ontbindingsverzoek van uw werkgever extra kritisch beoordelen wanneer de oorzaak van het frequente ziekteverzuim en de onmogelijkheid u te herplaatsen gelegen is in een chronische ziekte.

Mogelijkheden voor ontslag wegens frequent ziekteverzuim

Het ontslag wegens frequent ziekteverzuim kan uitsluitend via opzegging met uw instemming, ontslag met wederzijds goedvinden of via ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.

Transitievergoeding

Wanneer uw arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, is de werkgever u een transitievergoeding verschuldigd. Meer hierover leest u op de pagina transitievergoeding.

Onze juristen kunnen u helpen

mr. Marije
Joosse

mr. Jesse Zonneveld

mr. Sydney Hertog

mr. Liselotte
Straathof

JURIDISCHE HULP VOOR EEN VASTE PRIJS

  • Hulp bij ontslagprocedure UWV.
    Voor het beste resultaat.
    Vaste prijs. Meer info

CONTACT

Vrijblijvend eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs en meestal GRATIS voor u. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.