Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Ontslag wegens ernstige gewetensbezwaren

Als u de bedongen arbeid niet wil verrichten wegens een ernstig gewetensbezwaar, kan uw werkgever u niet zomaar ontslaan. Voor ontslag wegens gewetensbezwaren gelden strenge eisen.

Wat is een ernstig gewetensbezwaar?

Van een ernstig gewetensbezwaar is sprake als u een onoverkomelijk bezwaar hebt tegen de taak die u van uw werkgever moet uitvoeren. Naast religieuze overwegingen kunnen hieraan maatschappelijk erkende ethische en politieke motieven ten grondslag liggen. Denk bijvoorbeeld aan het drukken en verspreiden van uitgaven met een onzedelijk of kwetsbaar karakter, de aanleg van wegen door natuurgebieden, het verzekeren van bontjassen en het meewerken aan de bouw van een kerncentrale.

Bedongen arbeid kan niet in aangepaste vorm worden verricht

Uw werkgever moet aannemelijk maken dat de met u afgesproken werkzaamheden niet in aangepaste vorm kunnen worden verricht.

Het moet niet mogelijk zijn u te herplaatsen

U kunt alleen worden ontslagen als het niet mogelijk is u binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie te herplaatsen. Als redelijke termijn voor herplaatsing geldt de wettelijke opzegtermijn die geldt voor uw werkgever. Deze termijn is één tot vier maanden, afhankelijk van hoe lang uw dienstverband heeft geduurd. Als u niet in een andere passende functie geplaatst kunt worden, zal uw werkgever dat aannemelijk moeten maken.

Mogelijkheden voor ontslag wegens gewetensbezwaren

Het ontslag wegens ernstige gewetensbezwaren kan uitsluitend via opzegging met uw instemming, ontslag met wederzijds goedvinden of via een verzoek aan de kantonrechter om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Transitievergoeding

Wanneer uw arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, is de werkgever u een transitievergoeding verschuldigd. U leest hier meer over op de pagina transitievergoeding.

Hulp bij (dreigend) ontslag wegens ernstige gewetensbezwaren

Onze juristen kunnen u adviseren én helpen om een (dreigend) ontslag aan te vechten. Blijf niet rondlopen met uw probleem, maar bel ons voor advies: (079) 363 19 13 of mail ons.

Onze juristen arbeidsrecht kunnen u helpen

mr. Jesse Zonneveld mr. Lisa van Roekel mr. Sydney Hertog

 

 

JURIDISCHE HULP VOOR EEN GOED TARIEF

  • – Vaststellingsovereenkomst
    – Onderhandelingen werkgever
    – Ontslagprocedure UWV
    Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek.
Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VSO

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs of uurtarief. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.