Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Ontslag wegens ernstige gewetensbezwaren

Als u de bedongen arbeid niet wil verrichten wegens een ernstig gewetensbezwaar, kan uw werkgever u niet zomaar ontslaan. Voor ontslag wegens gewetensbezwaren gelden strenge eisen.

Wat is een ernstig gewetensbezwaar?

Van een ernstig gewetensbezwaar is sprake als u een onoverkomelijk bezwaar heeft tegen de taak die u van uw werkgever moet uitvoeren. Naast religieuze overwegingen kunnen hieraan maatschappelijke erkende ethische en politieke motieven ten grondslag liggen. Denk bijvoorbeeld aan het drukken en verspreiden van uitgaven met een onzedelijk of kwetsbaar karakter, de aanleg van wegen door natuurgebieden, het verzekeren van bontjassen en het meewerken aan de bouw van een kerncentrale.

Bedongen arbeid kan niet in aangepaste vorm worden verricht

Uw werkgever moet aannemelijk maken dat de met u afgesproken arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht.

Het moet niet mogelijk zijn u te herplaatsen

U kunt alleen worden ontslagen als het niet mogelijk is u binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie te herplaatsen. Als redelijke termijn voor herplaatsing geldt de wettelijke opzegtermijn die geldt voor uw werkgever. Deze termijn is één tot vier maanden, afhankelijk van hoe lang uw dienstverband heeft geduurd. Als u niet in een andere passende functie geplaatst kunt worden, zal uw werkgever dat aannemelijk moeten maken.

Mogelijkheden voor ontslag wegens gewetensbezwaren

Het ontslag wegens ernstige gewetensbezwaren kan uitsluitend via opzegging met uw instemming, ontslag met wederzijds goedvinden of via een verzoek aan de kantonrechter om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Hulp bij (dreigend) ontslag wegens ernstige gewetensbezwaren

Juristen van Vijverberg kunnen u adviseren én helpen om een (dreigend) ontslag aan te vechten. Blijf niet rondlopen met uw probleem, maar bel ons voor advies: (079) 363 19 13 of mail ons.

Onze juristen kunnen u helpen

mr. Tessa Jaspers

mr. Christel van der Krogt

mr. Marjelle Smit

mr. Marije Joosse

mr. Violette Moons

JURIDISCHE HULP: GRATIS OF VASTE PRIJS

  • – Vaststellingsovereenkomst
    – Onderhandelingen werkgever
    – Ontslagprocedure UWV
    Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs of uurtarief. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.