Opnieuw meer werkenden

Datum: 27.10.2017 -

Het aantal werkenden (15 tot 75-Jarigen) met betaald werk is de afgelopen drie maanden met 21 duizend per maand toegenomen, meldt het CBS. In september hadden in deze leeftijdsgroep ruim 8,6 miljoen mensen betaald werk. Bijna 4,3 miljoen mensen hadden om verscheidenen redenen geen betaald werk. Van de 4,3 miljoen mensen gaven 422 duizend mensen aan recentelijk gezocht te hebben naar een baan en hier voor direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden af met 8 duizend per maand.

Ruim 3,8 miljoen niet werkenden bestond uit mensen die niet op zoek zijn dan wel niet beschikbaar zijn. Het UWV registreerde een verdere daling van het aantal WW-uitkeringen naar 351 duizend in september.

Afname werkeloosheid houdt aan

De daling van de werkeloosheid liep in de afgelopen maanden gelijk met de gemiddelde daling in het afgelopen jaar. Dat het aantal mensen met betaald werk sterker stijgt dan het aantal werklozen daalt, komt doordat er ook mensen tot de arbeidsmarkt treden die eerder geen deel uitmaakten van de beroepsbevolking. Dit aantal toetreders nam de laatste drie maanden relatief sterk toe.

Deeltijdwerkers

Niet alleen onder mensen zonder werk is er een onbenut arbeidspotentieel. Onder de 4,1 miljoen mensen die in deeltijd werken, waren er in het tweede kwartaal ook nog 460 duizend die meer uren willen werken en daarvoor ook direct beschikbaar zijn. Gemiddeld willen de deeltijders 12,6 uur per week meer werken.

Bron: CBS 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *