Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Oproepcontract

Wat is een oproepcontract?

Als u een oproepcontract heeft, houdt dit in dat u pas komt werken als u wordt opgeroepen. U kunt worden opgeroepen voor meer of minder uren of dagen. U heeft daarom ook geen vast maandloon. Er bestaan verschillende soorten oproepcontracten: een oproepcontract met voorovereenkomst, een nulurencontract en een min-maxcontract.

Onze juristen kunnen u helpen

mr. Tessa Jaspers

mr. Christel van der Krogt

mr. Marjelle Smit

mr. Marije Joosse

mr. Violette Moons

Oproepcontract met voorovereenkomst

Het oproepcontract met voorovereenkomst is een zeer vrijblijvend contract:

 • Aan de ene kant is de werkgever niet verplicht om u op te roepen als er werk is.
 • Aan de andere kant bepaalt u zelf of u gaat werken, als de werkgever u oproept.
 • Pas als u gehoor geeft aan de oproep, ontstaat een tijdelijk contract (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd). In de voorovereenkomst staan de afspraken en arbeidsvoorwaarden die in dat geval gelden.
 • Voor elke periode dat u de oproep accepteert, ontstaat een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
 • U ontvangt alleen loon over de uren die u werkt.
 • Voor u is van belang dat bij drie opeenvolgende contracten – zonder dat daartussen een periode van zes maanden is  verstreken – een vast dienstverband kan ontstaan. Meer informatie hierover vindt u bij vast contract.
 • Overigens kunnen in een CAO andere afspraken staan: kijk dit dus altijd na.

Nulurencontract

Een nulurencontract is een arbeidscontract zonder urengarantie:

 • U heeft in dat geval een tijdelijk of vast contract maar er is geen afspraak over het aantal uren dat u werkt.
 • De werkgever is verplicht u op te roepen als er werk is.
 • Als u wordt opgeroepen, moet u aan het werk. Per oproep heeft u recht op minimaal drie uur aaneengesloten werk.
 • U ontvangt alleen loon over de uren die u werkt. Deze afspraak moet schriftelijk zijn vastgelegd en geldt alleen voor de eerste zes maanden van de arbeidsrelatie. Als u zes maanden volgens een vast rooster hetzelfde aantal uren heeft gewerkt, heeft u daarna recht op werk en loon voor het gemiddeld aantal opgeroepen uren in de laatste drie maanden.
 • Als u een vast (nuluren)contract heeft, kan de werkgever niet opzeggen zonder toestemming (ontslagvergunning) van het UWV.

Min-maxcontract

Een min-maxcontract is een arbeidscontract met garantie-uren:

 • U heeft een tijdelijk of vast contract waarbij afgesproken is  dat u een minimum aantal uren per week, maand of jaar wordt opgeroepen.
 • U heeft ook afgesproken voor hoeveel uur u maximaal oproepbaar bent. Als u wordt opgeroepen bent u verplicht te gaan werken tot het afgesproken maximum.
 • U ontvangt loon voor het aantal uren dat u werkt, maar minimaal over het aantal garantie-uren, dus ook als u minder heeft gewerkt.
 • Als u regelmatig meer werkt dan het aantal garantie-uren, kan dit gevolgen hebben voor de omvang van uw arbeidscontract.
 • Als u een vast (min-max)contract heeft, kan de werkgever niet opzeggen zonder uw toestemming of toestemming van het UWV.

HEEFT U VRAGEN OVER UW OPROEPCONTRACT?

Mail of bel ons: (079) 363 19 13.

JURIDISCHE HULP: GRATIS OF VASTE PRIJS

 • – Vaststellingsovereenkomst
  – Onderhandelingen werkgever
  – Ontslagprocedure UWV
  Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs of uurtarief. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.