Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Oproepcontract

Wat is een oproepcontract?

Indien u werkzaam bent op basis van een oproepcontract wordt u opgeroepen om te werken en is het aantal uren niet vastgelegd. Er bestaan verschillende soorten oproepcontracten: een nulurencontract en een min-maxcontract.

Sinds 1 januari 2020 gelden er nieuwe regels voor oproepcontracten. Let er goed op dat uw werkgever deze regels in acht neemt:

 • Uw werkgever moet u ten minste vier dagen van tevoren oproepen. Doet de werkgever dat niet of te laat én niet schriftelijk (of per e-mail), dan hoeft u geen gehoor te geven aan de oproep. Let op: in de cao die geldt op uw arbeidsovereenkomst kan een korte oproeptermijn staan van minimaal 24 uur.
 • Als de oproep binnen de vier dagen weer wordt ingetrokken, behoudt u uw recht op loon over de periode waarvoor u was opgeroepen.
 • ‘Steeds als uw oproepcontract een jaar heeft geduurd,’ moet uw werkgever u een schriftelijk (of elektronisch) aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst voor het aantal uur dat u het jaar ervoor gemiddeld hebt gewerkt. Zolang de werkgever verzuimt dit aanbod te doen, hebt u recht op loon over die uren.
 • Bent u op 1 januari 2020 al langer dan twaalf maanden in dienst? Dan moet uw werkgever u vóór 1 februari 2020 een arbeidsovereenkomst aanbieden met een vast aantal uren.

Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u helpen

mr. Jesse Zonneveld mr. Lisa van Roekel mr. Sydney Hertog

 

 

Nulurencontract

Een nulurencontract is een arbeidscontract zonder urengarantie:

 • U hebt in dat geval een tijdelijk of vast contract maar er is geen afspraak over het aantal uren dat u werkt.
 • De werkgever is verplicht u op te roepen als er werk is.
 • Als u wordt opgeroepen, moet u aan het werk. Per oproep heeft u recht op minimaal drie uur aaneengesloten werk.
 • U ontvangt alleen loon over de uren die u werkt. Deze afspraak moet schriftelijk zijn vastgelegd en geldt alleen voor de eerste zes maanden van de arbeidsrelatie. Als u zes maanden volgens een vast rooster hetzelfde aantal uren hebt gewerkt, hebt u daarna recht op werk en loon voor het gemiddeld aantal opgeroepen uren in de laatste drie maanden.
 • Als u een vast (nuluren)contract hebt, kan de werkgever niet opzeggen zonder toestemming (ontslagvergunning) van het UWV.

Min-maxcontract

Een min-maxcontract is een arbeidscontract met garantie-uren:

 • U hebt een tijdelijk of vast contract waarbij afgesproken is dat u een minimum aantal uren per week, maand of jaar wordt opgeroepen.
 • U hebt ook afgesproken voor hoeveel uur u maximaal oproepbaar bent. Als u wordt opgeroepen bent u verplicht te gaan werken tot het afgesproken maximum.
 • U ontvangt loon voor het aantal uren dat u werkt, maar minimaal over het aantal garantie-uren, dus ook als u minder hebt gewerkt.
 • Als u regelmatig meer werkt dan het aantal garantie-uren, kan dit gevolgen hebben voor de omvang van uw arbeidscontract.
 • Als u een vast (min-max)contract hebt, kan de werkgever niet opzeggen zonder uw toestemming of toestemming van het UWV.

HEBT U VRAGEN OVER UW OPROEPCONTRACT?

Mail of bel ons: (079) 363 19 13.

JURIDISCHE HULP VOOR EEN GOED TARIEF

 • – Vaststellingsovereenkomst
  – Onderhandelingen werkgever
  – Ontslagprocedure UWV
  Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VSO

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs of uurtarief. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.