Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Opzegtermijn bij ontslag

Welke opzegtermijn geldt voor uw werkgever?

Vaak is in de arbeidsovereenkomst of de CAO die op u van toepassing iets geregeld over de lengte van de opzegtermijn bij ontslag. Als in de arbeidsovereenkomst of de CAO niets is bepaald over de opzegtermijn, wordt de opzegtermijn bepaald aan de hand van de duur van het dienstverband:

Lengte dienstverband Opzegtermijn
Korter dan 5 jaar 1 maand
5 tot 10 jaar 2 maanden
10 tot 15 jaar 3 maanden
15 jaar of langer 4 maanden

De wettelijke opzegtermijn voor de werknemer bedraagt steeds één maand.

Langere opzegtermijn bij ontslag in arbeidsovereenkomst/CAO

U en uw werkgever kunnen schriftelijk een langere dan de wettelijke opzegtermijn bij ontslag afspreken, maar de opzegtermijn die voor u geldt, mag niet langer zijn dan zes maanden. Bovendien moet, als u en uw werkgever een langere opzegtermijn overeenkomen, de opzegtermijn voor uw werkgever twee keer zo lang zijn als die van u. Alleen in de CAO kan van deze dubbele termijn voor uw werkgever worden afgeweken. Wel geldt dat de opzegtermijn voor uw werkgever altijd ten minste even lang moet zijn als die van u.

Kortere opzegtermijn bij toestemming van UWV

Als uw werkgever toestemming heeft van UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, mag hij de geldende opzegtermijn verkorten met de duur van de periode van de ontslagprocedure. Deze periode vangt aan op de datum waarop het ontslagverzoek is ontvangen en eindigt op de datum van de beslissing op het verzoek door UWV. Wel moet altijd minimaal één maand opzegtermijn overblijven (tenzij in de CAO iets anders is bepaald).

Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u helpen

mr. Jesse Zonneveld mr. Lisa van Roekel mr. Sydney Hertog

 

 

JURIDISCHE HULP VOOR EEN VASTE PRIJS

 • Hulp bij ontslagprocedure UWV:
  inclusief procedure en schriftelijk verweer.
  Vaste prijsMeer info
 • Hulp bij onderhandelen over ontslag en vaststellingsovereenkomst.
  Vaste prijs. Meer info

JURIDISCHE HULP VOOR EEN VASTE PRIJS

 • Hulp bij ontslagprocedure UWV:
  inclusief procedure en schriftelijk verweer.
  Vaste prijs. Meer info

CHECK VSO

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs of uurtarief. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.