Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

(Oude) kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule wordt niet meer door rechters gebruikt. U en uw werkgever kunnen in een vaststellingsovereenkomst wel afspreken dat de hoogte van de ontslagvergoeding wordt bepaald aan de hand van de kantonrechtersformule.

Onze juristen kunnen u helpen

mr. Tessa Jaspers

mr. Christel van der Krogt

mr. Marjelle Smit

mr. Marije Joosse

mr. Violette Moons

Wat hield de kantonrechtersformule in?

Op grond van de kantonrechtersfomule werd de vergoeding voor ontslag berekend door drie factoren met elkaar te vermenigvuldigen: A x B x C.
A = het aantal gewogen dienstjaren
B = de maandelijkse beloning
C = de correctiefactor

A: gewogen dienstjaren

Niet het aantal werkelijke dienstjaren telt in de berekening mee maar het aantal gewogen dienstjaren. Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer, worden dienstjaren lichter of zwaarder meegewogen.

Aantal dienstjaren Telt mee voor
t/m 34-jarige leeftijd 0,5
vanaf 35e t/m de 44-jarige leeftijd 1
vanaf 45e t/m de 54-jarige leeftijd 1,5
vanaf 55-jarige leeftijd 2

B: maandelijkse beloning

Bij de berekening van de maandelijkse beloning wordt uitgegaan van de maandelijkse bruto beloning. Het gaat daarbij om het bruto maandloon en andere vaste looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, structurele overwerktoeslag en vaste ploegentoeslag. Het komt bij uitzondering voor dat de kantonrechter ook andere looncomponenten meeneemt bij het vaststellen van de beloning, zoals een lease-auto, onkostenvergoeding en een werkgeversdeel in de ziektekostenverzekering en pensioen, niet structurele winstdeling e.d.

C: de correctiefactor

Met de correctiefactor wordt rekening gehouden met het feit of een ontslagsituatie meer aan de werkgever of meer aan de werknemer te wijten is. Is het ontslag meer aan de werkgever te wijten, dan is de correctiefactor hoger; is het meer aan de werknemer te wijten, dan is de correctiefactor lager. De correctiefactor ligt meestal tussen de 0,5 (verwijtbaarheid werknemer) en 2 (verwijtbaarheid werkgever). De correctiefactor is echter in veel gevallen 1 (neutraal). Dit is aan de orde als er geen bijzondere omstandigheden zijn die zouden moeten leiden tot een hogere of lagere vergoeding. Naast de verwijtbaarheid spelen bij de bepaling van de correctiefactor ook de leeftijd van de werknemer en de kansen op de arbeidsmarkt een rol bij het vaststellen van de correctiefactor.

 

KLANTBEOORDELINGEN

Onze klanten beoordelen ons gemiddeld met  KIJK HIER

JURIDISCHE HULP: GRATIS OF VASTE PRIJS

  • – Vaststellingsovereenkomst
    – Onderhandelingen werkgever
    – Ontslagprocedure UWV
    Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs en meestal GRATIS voor u. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.