Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Proeftijd

Tijdens een proeftijd kunnen werkgever en werknemer zonder formaliteiten en zonder opzegtermijn de arbeidsbetrekking beëindigen.  Geen proeftijd kan worden overeengekomen indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van zes maanden of minder. In een arbeidsovereenkomst die wordt aangegaan voor onbepaalde tijd (vast contract) kan wel altijd een proeftijd worden overeengekomen. De proeftijd moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voor een rechtsgeldige proeftijd geldt een aantal regels:

Schriftelijk

De proeftijd moet schriftelijk zijn overeengekomen. Dat wil zeggen in de schriftelijke arbeidsovereenkomst of in de tussen partijen geldende CAO.

Maximale duur

De proeftijd duurt maximaal één maand bij:

 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) van minimaal zes maanden en korter dan twee jaar;
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) waarbij geen kalenderdatum is afgesproken maar die afhankelijk is van een gebeurtenis. Bijvoorbeeld bij vervanging voor de duur van de ziekte van een andere werknemer).

De proeftijd duurt maximaal twee maanden bij:

 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) die twee jaar of langer duurt;
 • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract).

De proeftijd moet voor de werkgever en de werknemer even lang zijn.

In beginsel: geen tweede proeftijd in opvolgende arbeidsovereenkomst

De proeftijd heeft tot doel om uw geschiktheid voor de functie te beoordelen en om werkgever en werknemer kennis met elkaar te laten maken. Daarom geldt in het algemeen dat het niet is toegestaan een proeftijd in een opvolgende arbeidsovereenkomst op te nemen, tenzij duidelijk is dat van u andere vaardigheden of verantwoordelijkheden worden vereist dan in de vorige arbeidsovereenkomst.

Wat geldt als een onjuiste proeftijd is afgesproken?

Als in strijd met genoemde voorwaarden een proeftijd is afgesproken, is de proeftijd niet geldig. Uw arbeidsovereenkomst wordt beschouwd als een overeenkomst zonder proeftijd. Als uw werkgever tijdens de “ongeldige” proeftijd opzegt, kunt u de kantonrechter verzoeken de opzegging van de arbeidsovereenkomst te vernietigen of in plaats daarvan een billijke vergoeding toe te kennen.

Onze juristen kunnen u helpen: 079 – 363 19 13

mr. Jesse Zonneveld mr. Lisa van Roekel mr. Sydney Hertog

 

 

JURIDISCHE HULP VOOR EEN GOED TARIEF

 • – Vaststellingsovereenkomst
  – Onderhandelingen werkgever
  – Ontslagprocedure UWV
  Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VSO

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs of uurtarief. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.