Recht op vast salaris bij nul-urencontract

Datum: 19.09.2017 -

In de wet staat dat mensen met een nul-urencontract of een ander oproepcontract na een bepaalde periode recht hebben op een vast salaris. Veel werkgevers bieden dit echter niet. Ze laten werknemers vaak jarenlang op nul-urencontracten werken. Werknemers zijn er vaak niet van op de hoogte dat ze recht hebben op een vast salaris. Voor hen is vaak veel onduidelijk. Ze weten niet precies wat hun rechten en plichten zijn en hoe de contracten in elkaar zitten.

De NBBU, de brancheorganisatie voor intermediairs op de arbeidsmarkt, erkent dat er onduidelijkheid is. “Wij adviseren onze leden altijd conform wet- en regelgeving te handelen. Dat betekent dat het rechtsvermoeden altijd meespeelt”, zegt Fariël Dilrosun, hoofd juridische zaken. “Dus als het aantal uren feitelijk hoger is dan wat er in de arbeidsovereenkomst staat, dan moet de arbeidsovereenkomst daar wel bij aansluiten. Uitzendbureaus moeten dat naar eer en geweten vaststellen, maar het is soms lastig te bepalen wanneer uren nou echt structureel zijn.” De wetgeving is complex, zegt Dilrosun. “Ik zie dat heel veel leden hiermee worstelen. Wat moet ik nu afspreken, waar hebben werknemers recht op. Die vragen krijgen we binnen. Daardoor heb ik wel het idee dat onze leden er op een goede manier mee bezig zijn.”

Bron: www.nos.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *