Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Slechte beoordeling

Als je een slechte beoordeling krijgt, is dat een lastige situatie. Als je de beoordeling niet weerlegt dan zal bij een ontslagprocedure de slechte beoordeling een  zwak punt in het dossier zijn. Maar als je de beoordeling wel aanvecht, zal de leidinggevende dit vaak als onbegrip zien en wordt de werksituatie er ook niet beter op.

Wat te doen als u het niet eens bent met de inhoud van uw beoordeling?

Allereerst bent u niet verplicht de beoordeling te tekenen. Als u het niet eens bent met de inhoud van de beoordeling, onderteken het formulier dan niet. Zorg voor bedenktijd en zeg dat u het formulier mee naar huis wil nemen om het rustig te kunnen bekijken. Formuleer een schriftelijke reactie op de beoordeling. Soms is er ruimte op het beoordelingsformulier om uw visie te geven, anders kunt u dat via een aparte brief of e-mail doen. Zorg dat uw reactie zakelijk van toon is en laat u niet meeslepen door emoties. Probeer zo concreet mogelijk te omschrijven waarom u het met de beoordeling (of bepaalde onderdelen) niet eens bent. Ga na of de beoordeelde eisen wel bij uw functie behoren en in uw functiebeschrijving staan.

Onze juristen kunnen u helpen

mr. Tessa Jaspers

mr. Christel van der Krogt

mr. Marjelle Smit

mr. Marije Joosse

mr. Violette Moons

Kent uw bedrijf regels voor het opmaken van beoordelingen?

Soms staan er in een CAO regels voor het opmaken van beoordelingen of heeft een werkgever interne regelgeving. Bijvoorbeeld over het beoordelingstijdvak, verplichte gespreksmomenten of regels die de objectiviteit van de beoordeling moeten waarborgen. Als in uw bedrijf beoordelingsregels van toepassing zijn, is het van belang te onderzoeken of deze regels juist zijn gevolgd. Zo niet, dan kunt u dat in uw reactie op de negatieve beoordeling betrekken.

Bezwaarmogelijkheid?

Sommige bedrijven kennen formeel de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een beoordeling. Soms is er zelfs een speciale commissie die het bezwaar behandelt. Het is dus verstandig om uit te zoeken of dit mogelijk is en om over de aanpak eventueel juridisch advies te vragen.

Ontslag wegens disfunctioneren?

Uw werkgever kan na een negatieve beoordeling niet zo maar overgaan tot ontslag. Er gelden specifieke voorwaarden voor ontslag wegens disfunctioneren.

Welke vragen en kwesties spelen bij u?

 • Ben ik verplicht een verbetertraject te accepteren?
 • Kan ik iemand meenemen naar een functionerings- of beoordelingsgesprek?
 • Kan ik ontslagen worden op grond van disfunctioneren?
 • Ik heb een slechte beoordeling gekregen, kan ik bezwaar maken en hoe pak ik dat aan?

BEL ONS VOOR HULP EN ADVIES

Wij beantwoorden uw vragen en adviseren u bij een slechte beoordeling of (dreigend) ontslag wegens disfunctioneren. Mail of bel ons: (079) 363 19 13. Eerste intakegesprek gratis.

JURIDISCHE HULP: GRATIS OF VASTE PRIJS

 • – Vaststellingsovereenkomst
  – Onderhandelingen werkgever
  – Ontslagprocedure UWV
  Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs en meestal GRATIS voor u. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.