Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Slechte beoordeling

Het kan gebeuren dat u een slechte beoordeling krijgt, waar u het niet mee eens bent. Dat is een vervelende situatie. Als u de beoordeling niet weerlegt, zal bij een ontslagprocedure de slechte beoordeling een zwak punt in het dossier zijn. Maar als u de beoordeling wel aanvecht, zal de leidinggevende dit vaak als onbegrip zien en wordt de werksituatie er ook niet beter op. Er kunnen in dit geval verschillende vragen leven, zoals:

 • Ik heb een slechte beoordeling gekregen. Wat moet ik doen?
 • Kan ik iemand meenemen naar een functionerings- of beoordelingsgesprek?
 • Ben ik verplicht een verbetertraject te accepteren?
 • Kan ik ontslagen worden op grond van disfunctioneren?

Wat te doen als u het niet eens bent met de inhoud van uw beoordeling?

Allereerst bent u niet verplicht de beoordeling te tekenen. Als u het niet eens bent met de inhoud van de beoordeling, onderteken het formulier dan niet. Zorg voor bedenktijd en zeg dat u het formulier mee naar huis wilt nemen om het rustig te kunnen bekijken. Formuleer een schriftelijke reactie op de beoordeling. Soms is er ruimte op het beoordelingsformulier om uw visie te geven, anders kunt u dat via een aparte brief of e-mail doen. Zorg dat uw reactie zakelijk van toon is en laat u niet meeslepen door emoties. Probeer zo concreet mogelijk te omschrijven waarom u het niet met de beoordeling (of bepaalde onderdelen) eens bent. Ga na of de beoordeelde eisen wel bij uw functie behoren en in uw functiebeschrijving staan.

Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u helpen

mr. Jesse Zonneveld mr. Lisa van Roekel mr. Sydney Hertog

 

 

Kent uw bedrijf regels voor het opmaken van beoordelingen?

Soms staan er in een CAO regels voor het opmaken van beoordelingen of heeft een werkgever interne regelgeving. Bijvoorbeeld over het beoordelingstijdvak, verplichte gespreksmomenten of regels die de objectiviteit van de beoordeling moeten waarborgen. Als in uw bedrijf beoordelingsregels van toepassing zijn, is het van belang te onderzoeken of deze regels juist zijn gevolgd. Zo niet, dan kunt u dat in uw reactie op de negatieve beoordeling betrekken.

Ontslag wegens disfunctioneren?

Uw werkgever kan na een negatieve beoordeling niet zo maar overgaan tot ontslag. Er gelden specifieke voorwaarden voor ontslag wegens disfunctioneren.

BEL ONS VOOR HULP EN ADVIES

Wij beantwoorden uw vragen en adviseren u bij een slechte beoordeling of (dreigend) ontslag wegens disfunctioneren. Mail of bel ons: (079) 363 19 13. Eerste intakegesprek gratis.

JURIDISCHE HULP VOOR EEN GOED TARIEF

 • – Vaststellingsovereenkomst
  – Onderhandelingen werkgever
  – Ontslagprocedure UWV
  Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs en meestal betaalt werkgever de kosten. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.