Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Tijdelijk contract

Wat is een tijdelijk contract?

Een arbeidsovereenkomst kan voor een bepaalde tijd (tijdelijk contract) of voor onbepaalde tijd (vast contract) worden aangegaan. Een tijdelijk contract bevat een einddatum. Bij een vast contract is er geen einddatum afgesproken.

Beëindigen tijdelijk contract: de aanzegplicht

Uw werkgever heeft de verplichting om u uiterlijk één maand voordat uw tijdelijke contract eindigt te informeren over het wel of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Dit wordt de aanzegplicht genoemd. Indien uw werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, moet hij aangeven onder welke voorwaarden dit gebeurt. De aanzegplicht geldt niet als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode korter dan zes maanden. Voorts geldt de aanzegplicht niet als de arbeidsovereenkomst eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld, bijvoorbeeld wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van een project.

Als uw werkgever de aanzegverplichting niet in acht neemt, is hij aan u een vergoeding verschuldigd gelijk aan een maandloon. Bij niet tijdige nakoming van de aanzegplicht is uw werkgever een vergoeding naar rato verschuldigd. Wanneer uw arbeidsovereenkomst na de einddatum wordt voortgezet en uw werkgever niet aan zijn aanzegplicht heeft voldaan, wordt de overeenkomst voortgezet voor dezelfde looptijd, maar ten hoogste voor een jaar op de oude voorwaarden.

Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u helpen

mr. Jesse Zonneveld mr. Lisa van Roekel mr. Sydney Hertog

 

 

Eerder (tussentijds) beëindigen tijdelijk contract

Hoofdregel is dat als u een tijdelijk contract hebt, u niet eerder – voor de afloop van het contract – ontslagen kunt worden. Uw werkgever kan het contract alleen in de volgende situaties voortijdig beëindigen:

 • U hebt een proeftijd afgesproken. Tijdens de proefperiode kan uw werkgever het contract zonder opgave van redenen beëindigen.
 • Uw arbeidscontract kent een bepaling dat het contract tussentijds kan worden beëindigd. In dat geval kan uw werkgever het contract tussentijds beëindigen met uw instemming of door toestemming aan UWV te vragen en vervolgens uw arbeidsovereenkomst op te zeggen of de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.
 • U spreekt met uw werkgever af dat de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet, oftewel u sluit een beëindigingovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd.
 • U krijgt ontslag op staande voet omdat er een dringende reden is voor het ontslag.

ADVIES OVER UW TIJDELIJK CONTRACT?

Mail of bel ons: (079) 363 19 13. Eerste intakegesprek gratis.

JURIDISCHE HULP VOOR EEN GOED TARIEF

 • – Vaststellingsovereenkomst
  – Onderhandelingen werkgever
  – Ontslagprocedure UWV
  Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VSO

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs of uurtarief. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.