Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Tijdelijk contract

Wat is een tijdelijk contract?

Een arbeidsovereenkomst kan voor een bepaalde tijd (tijdelijk contract) of voor onbepaalde tijd (vast contract) worden aangegaan.

Drie voorbeelden tijdelijke contracten

Het tijdelijk contract wordt afgesproken voor een bepaalde (kalender)periode, bijvoorbeeld een paar maanden of een jaar. Er geldt geen minimum of maximum duur. De drie meest voorkomende soorten zijn:

 1. Het tijdelijk contract wordt afgesproken voor een bepaalde (kalender)periode, bijvoorbeeld een paar maanden of een jaar. Er geldt geen minimum of maximum duur.
 2. Het contract wordt gesloten voor de duur van een project waarvan de duur van tevoren niet precies vaststaat. Bijvoorbeeld: voor de duur van een automatiseringsproject. Om problemen en misverstanden over de einddatum te voorkomen is het verstandig om duidelijk te formuleren wanneer het project precies af is. Bijvoorbeeld: wanneer de software is geïnstalleerd. Het contract moet dus zo geformuleerd zijn dat eenvoudig en precies kan worden bepaald wanneer de laatste werkdag is.
 3. Het contract wordt gesloten voor de duur dat een ander afwezig is, bijvoorbeeld wegens ziekte of ouderschapsverlof.

Onze juristen kunnen u helpen

mr. Tessa Jaspers

mr. Christel van der Krogt

mr. Marjelle Smit

mr. Marije Joosse

mr. Violette Moons

Beëindigen tijdelijk contract: de aanzegplicht

Uw werkgever heeft de verplichting om u uiterlijk één maand voordat uw tijdelijke contract eindigt te informeren over het wel of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Dit wordt de aanzegplicht genoemd. Indien uw werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, moet hij aangeven onder welke voorwaarden dit gebeurt. De aanzegplicht geldt niet als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode korter dan zes maanden. Voorts geldt de aanzegplicht niet als de arbeidsovereenkomst eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld, bijvoorbeeld wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van een project.

Als uw werkgever de aanzegverplichting niet in acht neemt, is hij aan u een vergoeding verschuldigd gelijk aan een maandloon. Bij niet tijdige nakoming van de aanzegplicht is uw werkgever een vergoeding naar rato verschuldigd. Wanneer uw arbeidsovereenkomst na de einddatum wordt voortgezet en uw werkgever niet aan zijn aanzegplicht heeft voldaan, dan wordt de overeenkomst voortgezet voor dezelfde looptijd, maar ten hoogste voor een jaar op de oude voorwaarden.

Eerder (tussentijds) beëindigen tijdelijk contract

Hoofdregel is dat als u een tijdelijk contract heeft, u niet eerder – voor de afloop van het contract – ontslagen kan worden. Uw werkgever kan het contract alleen in de volgende situaties voortijdig beëindigen:

 • U heeft een proeftijd afgesproken. Tijdens de proefperiode kan uw werkgever het contract zonder opgave van redenen beëindigen.
 • Uw arbeidscontract kent een bepaling dat het contract tussentijds kan worden beëindigd. In dat geval kan uw werkgever het contract tussentijds beëindigen met uw instemming of door toestemming aan UWV te vragen en vervolgens uw arbeidsovereenkomst op te zeggen of de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.
 • U spreekt met uw werkgever af dat de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet, oftewel u sluit een beëindigingovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd.
 • U krijgt ontslag op staande voet omdat er een dringende reden is voor het ontslag.

ADVIES OVER UW TIJDELIJK CONTRACT?

Mail of bel ons: (079) 363 19 13. Eerste intakegesprek gratis.

JURIDISCHE HULP: GRATIS OF VASTE PRIJS

 • – Vaststellingsovereenkomst
  – Onderhandelingen werkgever
  – Ontslagprocedure UWV
  Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs of uurtarief. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.