Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

UWV ontslag

Voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of ontslag na twee jaar ziekte, kan uw werkgever toestemming vragen aan UWV. Wat moet u doen als u van UWV het bericht krijgt dat uw werkgever toestemming heeft verzocht om uw arbeidsovereenkomst op te zeggen en u het daar niet mee eens bent? Hoe kunt u bij UWV het gevraagde ontslag aanvechten?

Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u helpen

mr. Jesse Zonneveld mr. Lisa van Roekel mr. Sydney Hertog

 

 

Geef een duidelijke en gemotiveerde schriftelijke reactie op het verzoek

In het verzoek om toestemming voor de opzegging van uw arbeidsovereenkomst staat waarom uw werkgever u wil ontslaan. Uw werkgever moet zijn verzoek met documenten onderbouwen en motiveren. U ontvangt van UWV niet alleen het ontslagverzoek maar ook alle andere documenten die uw werkgever bij zijn verzoek indient. Daardoor kunt u het verzoek zelf ook goed beoordelen. U krijgt van UWV twee weken de tijd om schriftelijk op het verzoek te reageren. U kunt zelf ook documenten meesturen die u van belang vindt. Reageer in ieder geval als u het niet eens bent met het verzoek. Als UWV dat nodig vindt, stelt zij uw werkgever en vervolgens u nogmaals in de gelegenheid te reageren. Uw werkgever krijgt vervolgens een kopie van uw reactie. Als UWV dat nodig vindt, zal UWV uw werkgever om een reactie vragen en krijgt u daarna ook nog een mogelijkheid om te reageren.

Het is verstandig tijdig juridische hulp in te schakelen. Bel ons voor juridische ondersteuning: (079) 363 19 13. Of mail ons. Wij helpen u voor een vaste prijs! Lees hier meer over onze werkwijze.

Beslissing UWV

Een medewerker van UWV beoordeelt de ontslagaanvraag. Bij een ontslag op grond van twee jaar ziekte kan een deskundigenadvies worden gevraagd, bij een ontslag op economisch gronden kan de Ontslagadviescommissie worden gevraagd om advies uit te brengen. . Daarna beslist UWV of de toestemming verleend wordt of niet. U krijgt – binnen vier tot acht weken – een kopie van de beslissing thuis gestuurd.

Opzegverbod

Een opzegverbod geldt als u ziek bent en deze ziekte nog geen twee jaar heeft geduurd bij het indienen van de ontslagaanvraag. UWV zal in die situatie in beginsel dan ook geen toestemming geven om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Dit is anders als verwacht kan worden dat het opzegverbod op korte termijn (binnen vier weken) niet langer zal gelden. Mocht UWV, ondanks dat sprake is van een opzegverbod, toestemming geven de arbeidsovereenkomst op te zeggen en uw werkgever zegt de arbeidsovereenkomst vervolgens op, kunt u de kantonrechter verzoeken de opzegging te vernietigen.

UWV ontslag: hoe verder als uw werkgever toestemming krijgt?

Als UWV toestemming heeft verleend voor het opzeggen van uw arbeidsovereenkomst, mag uw werkgever u ontslaan. Dit houdt in dat hij vier weken de tijd heeft om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Als uw werkgever dat doet, is voor u het volgende van belang om te weten:

Wat kunt u verder doen?

Indien u van oordeel bent dat de toestemming ten onrechte is verleend, kunt u de kantonrechter verzoeken om herstel van de arbeidsovereenkomst of in plaats daarvan een billijke vergoeding.

Hoe verder als uw werkgever geen toestemming krijgt?

In dat geval mag uw werkgever u niet ontslaan. U blijft gewoon in dienst. Uw werkgever moet uw loon blijven betalen en van u wordt verwacht dat u blijft werken. Indien uw werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt zonder dat hij daarvoor toestemming heeft van UWV, kunt u de kantonrechter verzoeken de opzegging te vernietigen. Als UWV uw werkgever toestemming voor de opzegging heeft geweigerd, kan uw werkgever de kantonrechter (in een soort hoger beroepsprocedure) verzoeken de arbeidsovereenkomst alsnog te ontbinden.

Welke vragen en kwesties spelen bij u?

 • Ik ben het niet eens met de in het ontslagverzoek genoemde reden.
 • Hoe formuleer ik mijn reactie op het ontslagverzoek en welke stukken stuur ik mee?
 • Ik denk dat mijn werkgever de reden voor het ontslag niet kan aantonen.
 • Heb ik recht op een (hogere)ontslagvergoeding en hoe pak ik dat aan?
 • Ik vind dat de toestemming door UWV ten onrechte is verleend.

Bel ons direct voor advies: (079) 363 19 13 of mail ons.

JURIDISCHE HULP VOOR EEN VASTE PRIJS

 • Hulp bij ontslagprocedure UWV:
  inclusief procedure en schriftelijk verweer.
  Vaste prijsMeer info
 • Hulp bij onderhandelen over ontslag en vaststellingsovereenkomst.
  Vaste prijs. Meer info

JURIDISCHE HULP VOOR EEN VASTE PRIJS

 • Hulp bij ontslagprocedure UWV.
  Voor het beste resultaat.
  Vaste prijs. Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VSO

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.