Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Uw werkgever kan u een voorstel doen tot beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. De voorwaarden van beëindiging worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst, ook wel de beëindigingovereenkomst genoemd. Als u ziek bent op het moment dat uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbiedt, wees dan alert. Het kan onverstandig zijn om in geval van ziekte een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen.

Ziek

Zolang u ziek bent, is uw werkgever verplicht uw loon door te betalen. Dit wordt de loondoorbetalingsverplichting genoemd. Tijdens de loondoorbetalingsverplichting zijn zowel uw werkgever als u verplicht om re-integratie-inspanningen te leveren die ervoor moeten zorgen dat u weer (gedeeltelijk) aan de slag kunt. De loondoorbetalingsverplichting duurt twee jaar en gedurende die twee jaar geldt een ontslagverbod: uw werkgever krijgt geen toestemming van UWV om het dienstverband te beëindigen. In uw arbeidsovereenkomst of cao kan een langere periode, bijvoorbeeld drie jaar, worden afgesproken.

Na twee jaar ziekte kan de arbeidsovereenkomst na voldoende re-integratie-inspanningen en met toestemming van het UWV worden beëindigd. Is het dienstverband beëindigd, dan komt u in aanmerking voor een uitkering indien u aan de voorwaarden voor de uitkering voldoet. Dit kan bijvoorbeeld een Ziektewetuitkering of een WW-uitkering zijn.

HULP NODIG?

Bel voor een gratis intake: (079) 363 19 13.

Benadelingshandeling

Stel: uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan vóórdat de termijn van twee jaar ziekte is verstreken. Tekent u deze vaststellingsovereenkomst, dan volgt beëindiging van het dienstverband en zal uw werkgever de loonbetaling stoppen. Als u vervolgens bij het UWV een Ziektewetuitkering aanvraagt, zal deze naar alle waarschijnlijkheid geweigerd worden. Het UWV beoordeelt bij de aanvraag of u vrijwillig uw aanspraak op loon heeft prijsgegeven. Door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst voordat de termijn van twee jaar ziekte is verstreken, hebt u uw loonaanspraak prijsgegeven en een benadelingshandeling gepleegd. Teken dan ook niet en vraag onze juristen om hulp!

Is uw functie door reorganisatie vervallen en bent u ziek, dan was het voorheen gebruikelijk dat de werkgever een vaststellingsovereenkomst aanbood. Dit is sinds 2015 niet meer. Het UWV zal van oordeel zijn dat u vrijwillig uw aanspraak op loon heeft prijsgegeven. Tijdens ziekte geldt immers een opzegverbod voor de werkgever. Bij twijfel is het raadzaam advies aan het UWV te vragen voordat u bij reorganisatie een vaststellingsovereenkomst tekent indien u ziek bent en in aanmerking wilt komen voor een Ziektewetuitkering na ontslag.

Reorganisatie en ziek

Alleen wanneer uw ziekte verband houdt met een conflictsituatie op de werkplek en u zich voordat het dienstverband eindigt hersteld meldt, is beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst mogelijk. Bij de uitdiensttreding is dan namelijk geen sprake meer van ziekte. U komt in dat geval in aanmerking voor een WW-uitkering als u aan de voorwaarden daarvoor voldoet.

Bent u ziek en doet de werkgever u een voorstel tot beëindiging? Dan is voorzichtigheid geboden! Laat het ons weten en wij beoordelen of en onder welke voorwaarden u bij ziekte met een vaststellingsovereenkomst kunt instemmen.

Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u helpen

mr. Jesse Zonneveld mr. Lisa van Roekel mr. Sydney Hertog

 

 

JURIDISCHE HULP VOOR EEN VASTE PRIJS

 • Neem geen risico: laat uw vaststellingsovereenkomst checken.
  Vaste prijsMeer info
 • Hulp bij onderhandelen over ontslag en vaststellingsovereenkomst.
  Vaste prijs. Meer info

Vaststellingsovereen-komst: wat te doen?

Teken nooit zonder meer: leg de overeenkomst eerst aan ons voor. Bel voor een gratis intake: (079) 363 19 13.

JURIDISCHE HULP VOOR EEN GOED TARIEF

 • – Vaststellingsovereenkomst
  – Onderhandelingen werkgever
  – Ontslagprocedure UWV
  Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VSO

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.