Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Uw arbeidsovereenkomst kan met wederzijds goedvinden, dat wil zeggen in onderling overleg met uw werkgever, beëindigd worden. In een vaststellingsovereenkomst – ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd – worden de voorwaarden opgenomen waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Het is van belang dat u zich goed realiseert wat u in de vaststellingsovereenkomst afspreekt, zodat er later geen duveltje uit een doosje komt!

Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u helpen

mr. Jesse Zonneveld mr. Lisa van Roekel mr. Sydney Hertog

 

 

KLANTBEOORDELINGEN

Onze klanten beoordelen ons gemiddeld met  KIJK HIER

Checklist vaststellingsovereenkomst

Teken uw vaststellingsovereenkomst niet zodra uw werkgever die u aanbiedt: u bent niet verplicht te tekenen! Vraag eerst om juridisch advies! En als u hebt getekend, hebt u nog 14 dagen de tijd om zonder opgaaf van reden terug te komen op het gegeven akkoord.

De juristen van ontslagadvieskantoor kunnen voor een aantrekkelijke vaste prijs uw vaststellingsovereenkomst controleren. Wij letten op de volgende zaken:

Ontslagvergoeding

Is een redelijke ontslagvergoeding opgenomen? Is deze bijvoorbeeld conform de wettelijke transitievergoeding? Of komt u in onderling overleg andere compenserende afspraken overeen?

Beëindigingsdatum

Is bij de beëindigingsdatum rekening gehouden met de juiste opzegtermijn? Let erop dat deze opzegtermijn in acht wordt genomen, anders loopt u het risico dat UWV u over de eerste periode na het einde van de arbeidsovereenkomst geen WW-uitkering toekent. In dat geval loopt u enkele maanden aan WW-uitkering mis en zit u mogelijk zonder inkomen. U kunt natuurlijk ook afspreken dat een gemis aan WW-inkomsten gecompenseerd wordt met een hogere ontslagvergoeding.

Eindafrekening

Hebt u afspraken gemaakt over de eindafrekening in verband met niet genoten vakantiedagen, vakantietoeslag en andere financiële vergoedingen zoals een 13e maand, winstuitkering of een bonus?

Concurrentiebeding / relatiebeding

Geldt voor u misschien een concurrentie- of relatiebeding? U kunt proberen af te spreken dat dit komt te vervallen.

Werkzaamheden tot vertrekdatum

Hoe wordt de periode tot de vertrekdatum ingevuld? Blijft u werken of wordt u vrijgesteld van werk zodat u bijvoorbeeld kunt solliciteren? Moet u gedurende deze periode verlof opnemen of betaalt uw werkgever dit?

Reden van de beëindiging

Wat wordt vastgelegd over de reden van de beëindiging? Leg in verband met het veiligstellen van WW-aanspraken in elk geval vast dat uw werkgever het initiatief neemt voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dat u van de beëindiging  van de arbeidsovereenkomst geen verwijt treft.

Getuigschrift

Uw werkgever is verplicht u bij de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst op verzoek een getuigschrift af te geven. U kunt met uw werkgever afspreken dat hij u een positief getuigschrift geeft.

Kosten juridisch advies

Het is verstandig om uw vaststellingsovereenkomst te laten checken door een juridisch adviseur of om juridisch advies te vragen. U kunt afspreken dat de kosten voor juridische bijstand door uw werkgever worden betaald. Bel ons voor advies: (079) 363 19 13.

Verschil van inzicht vaststellingsovereenkomst

Heeft u een verschil van inzicht over de vaststellingsovereenkomst? Dan is het verstandig om uw vaststellingsovereenkomst te bespreken met een juridisch adviseur. Hij of zij kan beoordelen of er een oplossing is voor het verschil van inzicht en helpen bij het onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst. Bel ons voor advies: (079) 363 19 13.

Bedenktermijn

Uw werkgever moet in de vaststellingsovereenkomst vermelden dat u het recht heeft om u binnen veertien dagen te bedenken. Als uw werkgever dat niet doet, is de bedenktermijn niet 14, maar 21 dagen. Als u zich bedenkt, moet u dat binnen de termijn schriftelijk aan uw werkgever laten weten. Hiervoor hoeft u geen reden op te geven.

JURIDISCHE HULP VOOR EEN VASTE PRIJS

Neem geen risico: laat uw vaststellingsovereenkomst checken.
Vaste prijsMeer info

Hulp bij onderhandelen over ontslag en vaststellingsovereenkomst.
Vaste prijs. Meer info

Vaststellingsovereen-komst: wat te doen?

Teken nooit zonder meer: leg de overeenkomst eerst aan ons voor. Bel voor een gratis intake: (079) 363 19 13.

JURIDISCHE HULP VOOR EEN GOED TARIEF

  • – Vaststellingsovereenkomst
    – Onderhandelingen werkgever
    – Ontslagprocedure UWV
    Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VSO

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.