Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Verwijtbaar ontslag

Wordt u ontslagen wegens verwijtbaar handelen of nalaten? Dit kan niet zomaar. Uw werkgever moet kunnen aantonen dat u verwijtbaar gehandeld heeft of iets nagelaten heeft, waardoor van uw werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst in stand te laten houden. Er geldt geen herplaatsingsplicht wanneer u rechtsgeldig op deze grond wordt ontslagen.

Van verwijtbaar ontslag kan bijvoorbeeld sprake zijn als:

  • u zonder deugdelijke grond uw re-integratieverplichtingen niet nakomt of;
  • er omstandigheden zijn die een ontslag op staande voet kunnen rechtvaardigen, zoals diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven.

Mogelijkheden voor verwijtbaar ontslag

Het ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten kan uitsluitend via opzegging met uw instemming, met wederzijds goedvinden of via ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.

Hulp bij (dreigend) ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten

Juristen van Vijverberg kunnen u adviseren én helpen om een (dreigend) ontslag aan te vechten. Blijf niet rondlopen met uw probleem, maar bel ons voor advies: (079) 363 19 13 of mail ons.

Onze juristen kunnen u helpen

mr. Tessa Jaspers

mr. Christel van der Krogt

mr. Marjelle Smit

mr. Marije Joosse

mr. Violette Moons

JURIDISCHE HULP VOOR EEN VASTE PRIJS

  • Hulp bij ontslagprocedure UWV.
    Voor het beste resultaat.
    Vaste prijs. Meer info

CONTACT

Vrijblijvend eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Ga nooit zomaar akkoord met een vaststellingsovereenkomst, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs en meestal GRATIS voor u. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.