Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Verwijtbaar ontslag

Wordt u ontslagen wegens verwijtbaar handelen of nalaten? Dit kan niet zomaar. Uw werkgever moet kunnen aantonen dat u verwijtbaar gehandeld hebt of iets nagelaten hebt, waardoor van uw werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst in stand te houden. Het moet dus gaan om gedragingen die zo ernstig zijn, dat u niet langer in dienst kan blijven. Er geldt geen herplaatsingsplicht wanneer u rechtsgeldig op deze grond wordt ontslagen. Er hoeft dus niet gekeken te worden of u nog in een andere functie of op een andere locatie kunt blijven werken.

Van verwijtbaar ontslag kan bijvoorbeeld sprake zijn als:

  • u zonder goede reden uw re-integratieverplichtingen niet nakomt als u ziek bent; of
  • er omstandigheden zijn die een ontslag op staande voet kunnen rechtvaardigen, zoals diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven.

Mogelijkheden voor verwijtbaar ontslag

Het ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten kan uitsluitend via opzegging met uw instemming, ontslag met wederzijds goedvinden of via ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.

Transitievergoeding

Wanneer uw arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, is de werkgever u een transitievergoeding verschuldigd. Als uw handelen echter niet alleen wordt gezien als verwijtbaar, maar zelfs als ernstig verwijtbaar heeft u geen recht op transitievergoeding.

Hulp bij (dreigend) ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten

Onze juristen kunnen u adviseren én helpen om een (dreigend) ontslag aan te vechten. Blijf niet rondlopen met uw probleem, maar bel ons voor advies: (079) 363 19 13 of mail ons.

Onze juristen arbeidsrecht kunnen u helpen

mr. Jesse Zonneveld mr. Lisa van Roekel mr. Sydney Hertog

 

 

KLANTBEOORDELINGEN

Onze klanten beoordelen ons gemiddeld met  KIJK HIER

JURIDISCHE HULP VOOR EEN VASTE PRIJS

  • Hulp bij ontslagprocedure UWV.
    Voor het beste resultaat.
    Vaste prijs. Meer info

CONTACT

Vrijblijvend eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VSO

Ga nooit zomaar akkoord met een vaststellingsovereenkomst, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs en meestal betaalt werkgever de kosten. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.