Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Wijziging arbeidsvoorwaarden

Werkgever en werknemer zijn gebonden aan de wet, de CAO, het personeelshandboek en hetgeen zij onderling in de individuele arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen. Hoofdregel is dat uw werkgever de arbeidsovereenkomst alleen met uw toestemming kan wijzigen. Hij mag de arbeidsvoorwaarden niet zomaar eenzijdig wijzigen. Maar er zijn uitzonderingen.

Eenzijdig wijzigingsbeding

Allereerst is het van belang te onderzoeken of in uw arbeidsovereenkomst een wijzigingsbeding is opgenomen. Een wijzigingsbeding houdt in dat uw werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig mag wijzigen als hij een voldoende zwaarwichtig belang heeft. Het belang moet wel zodanig zwaarwegend zijn dat uw belang in redelijkheid moet wijken. Een zwaarwichtig belang wordt overigens niet snel aangenomen. Een voorbeeld van een zwaarwichtig belang is een slechte financiële/bedrijfseconomische positie van het bedrijf, zodanig dat daardoor het voortbestaan van het bedrijf in het geding is.

Redelijkheid en billijkheid

Als uw werkgever geen wijzigingsbeding heeft opgenomen, betekent dit nog niet dat de arbeidsvoorwaarden in het geheel niet gewijzigd kunnen worden. Er kan sprake zijn van zodanig veranderde omstandigheden dat het niet wijzigen van de arbeidsvoorwaarden leidt tot een onacceptabele situatie. Uw werkgever moet aantonen dat sprake is van dergelijke gewijzigde omstandigheden. Vervolgens moet op basis van de redelijkheid en billijkheid bekeken worden of uw werkgever de wijziging mag doorvoeren. In feite vindt een beoordeling plaats aan de hand van drie criteria:

 1. Zijn er gewijzigde omstandigheden die het noodzakelijk maken dat de arbeidsovereenkomst gewijzigd wordt?
 2. Is het voorstel van uw werkgever om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen, een redelijk voorstel?
 3. Kan van de werknemer verwacht worden dat hij (of zij) dit voorstel daadwerkelijk accepteert?

Pas als alle drie de vragen positief beantwoord kunnen worden, zal uw werkgever de arbeidsvoorwaarden mogen wijzigen. Indien niet aan bovengenoemde criteria is voldaan en uw werkgever toch overgaat tot een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden, kunt u een procedure starten bij de rechter waarin u vordert dat de oude arbeidsvoorwaarden in stand blijven.

Vragen over wijziging van arbeidsvoorwaarden?

Bijvoorbeeld:

 • Mijn werkgever wil mijn leaseauto afpakken, kan dat zo maar?
 • Mijn werkgever wil de bonusregeling of 13e maand afschaffen, kan dat?
 • Mijn werkgever wil mijn werktijden aanpassen, maar dat wil ik niet.
 • Ik vind het onredelijk dat mijn werkgever de arbeidsvoorwaarden wil wijzigen.

Aarzel niet en bel ons: (079) 363 19 13. Wij kunnen uw adviseren als u vragen hebt over uw arbeidsvoorwaarden of arbeidsovereenkomst.

Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u helpen

mr. Jesse Zonneveld mr. Lisa van Roekel mr. Sydney Hertog

 

 

ADVIES OVER WIJZIGING ARBEIDVOORWAARDEN?

Mail ons of bel: (079) 363 19 13. Eerste intakegesprek gratis.

JURIDISCHE HULP VOOR EEN GOED TARIEF

 • – Vaststellingsovereenkomst
  – Onderhandelingen werkgever
  – Ontslagprocedure UWV
  Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VSO

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs of uurtarief. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.